Registračný portál

Vzdelávacie aktivity, Multimédiá, Podpora projektov, Ďalšie aktivity, Študenti pre študentov


VVGS UPJŠ 2016-2017 (zberný termín 20.5.2016)


Grantová schéma

Vnútorný vedecký grantový systém VUaVP35

Vyhlásenie výzvy

15.04.2016

Ukončenie výzvy

20.05.2016

Popis

Interdisciplinárne výskumné projekty pre vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov do 35 rokov a doktorandov (VUaVP35)