UNIPOC: Spätná väzba


dotazník pre študentov využívajúcich služby Univerzitného poradenského centra UNIPOC.

Milí študenti,

služby Univerzitného poradenského centra UNIPOC chceme neustále zlepšovať. Z toho dôvodu je pre nás dôležitá Vaša spätná väzba. Nájdite si prosím chvíľu na jej vyplnenie. Vyplnenie spätnej väzby je dobrovoľné a anonymné. Získané informácie používame pre skvalitnenie ponúkaných služieb a neustále zlepšovanie našej práce.

Ďakujeme,

Tím Univerzitného poradenského centra UNIPOC

Univerzitné poradenské centum (UNIPOC)

Dotazník obsahuje 8 otázok.