Podmienené otázky

Pohlavie (podľa výberu bude položená ďalšia otázka):
Akú kuchyňu NAJVIAC obľubujete?
slovenskú
českú
ázijskú
mexickú
maďarskú