Metodika systému riadenia verejných financií - modul IOM - výstupná evaluácia


Dotazník pre absolventov vzdelávacej aktivity.

Vážení účastníci kurzu,

prosíme Vás o vyplnenie výstupného dotazníka, ktorý nám pomôže pri vyhodnocovaní efektívnosti kurzu zameraného na prácu s modulom IOM. Pri hodnotení využite bodovú stupnicu na hodnotenie (1 = najnižšia úroveň, 5 = najvyššia úroveň).

Dotazník obsahuje 15 otázok.

Základné informácie o frekventantovi

Meno a priezvisko

 (nepovinný údaj)
Typ organizácie
Názov mesta/obce

Školenie

Vyberte mesto, v ktorom sa školenia zúčastňujete.
Na akej odbornej úrovni boli informácie prezentované lektorom?
1
2
3
4
5
 (1 = najnižšia úroveň, 5 = najvyššia úroveň)
Na akej úrovni bol prístup lektora v priebehu kurzu?
1
2
3
4
5
 (1 = najnižšia úroveň, 5 = najvyššia úroveň)
Aká je podľa Vás celková úroveň školiacich materiálov?
1
2
3
4
5
 (1 = najnižšia úroveň, 5 = najvyššia úroveň)
Na akej úrovni bolo organizačné zabezpečenie kurzu?
1
2
3
4
5
 (1 = najnižšia úroveň, 5 = najvyššia úroveň)
Aký je prínos kurzu pre Vašu prácu?
1
2
3
4
5
 (1 = najnižšia úroveň, 5 = najvyššia úroveň)
Ohodnoťte, prosím, do akej miery splnil kurz Vaše očakávania.
1
2
3
4
5
 (1 = najnižšia úroveň, 5 = najvyššia úroveň)
Ohodnoťte, prosím, kurz ako celok.
1
2
3
4
5
 (1 = najnižšia úroveň, 5 = najvyššia úroveň)
Aká je podľa Vás úroveň kvality informačného systému IOM?
1
2
3
4
5
 (1 = najnižšia úroveň, 5 = najvyššia úroveň)
Ako hodnotíte používateľské rozhranie a intuitívnosť používania modulov IOM?
1
2
3
4
5
 (1 = najnižšia úroveň, 5 = najvyššia úroveň)
Považujete prácu s modulmi IOM za rýchlu a jednoduchú?
1
2
3
4
5
 (1 = najnižšia úroveň, 5 = najvyššia úroveň)
Uveďte, prosím, Vaše pripomienky a návrhy k priebehu kurzu.