Ukážkový dotazník - prehľad typov otázok


Toto je ukážkový dotazník pre záujemcov. Otázky nachádzajúce sa v tomto dotazníku len majú demonštrovať možnosti portálu dotazniky.ccv.upjs.sk.

Vážený záujemca,

tento dotazník je ukážkovým dotazníkom demonštrujúcim možnosti portálu dotazniky.ccv.upjs.sk. Každý dotazník, anketa alebo prieskum je samostatný. Získané vstupy je možné rýchlo analyzovať priamo v prostredí, alebo využiť export do obľúbených formátov príp. pripraviť výstup pre štatistický softvér SPSS resp. PSPP. Vytvorenie jednoduchého dotazníka nie je náročné, ale prostredie ponúka aj náročnejšie možnosti s rôznymi parametrami pre vstupy aj výstupy.

Dotazník obsahuje 28 otázok.

Otázky s možnosťou jednej odpovede

Typ otázky: 5 možností
1
2
3
4
5
bez odpovede alebo nechcem odpovedať
Typ otázky: Rozbaľovací zoznam
Typ otázky: Zoznam (Radio)
Možnosť A
Možnosť B
Možnosť C
bez odpovede alebo nechcem odpovedať
Typ otázky: Zoznam s komentárom
Možnosť 1
Možnosť 2
Možnosť 3
bez odpovede alebo nechcem odpovedať

Základné typy otázok

Typ otázky: Dátum a čas

Formát: d.m.rrrr

Typ otázky: Nahrať súbor
 V otázke je možné nadefinovať veľkosť súboru, povolené typy súboru a počet nahrávaných súborov.
Typ otázky: Pohlavie
Typ otázky: Poradie
Možnosť 1
Možnosť 2
Možnosť 3
Typ otázky: Prepínač jazyka
Typ otázky: Číselný vstup

 Zadajte celé číslo z intervalu <0,100>.

Typ otázky: Rovnica

0

 Zobrazuje sa dvojnásobná hodnota zadaná ako Číselný  vstup
Typ otázky: Viacnásobný číselný vstup
Typ otázky:  Zobrazenie textu
Typ otázky: Áno / Nie

Textové otázky

Typ otázky: Dlhý text

Otázka nie je povinná.

 Na tomto mieste môže byť umiestnený dodatočný text.

Typ otázky: Krátky text

Otázka je povinná, je potrebné niečo do poľa zadať.

Typ otázky: Viacnásobný krátky text
Typ otázky: Textové pole (rozsiahle)

Otázky s možnosťou viacerých odpovedí

Typ otázky: Možnosť výberu viacerých možností
Možnosť 1
Možnosť 2
Možnosť 3
Iné
Typ otázky: Možnosť výberu viacerých možností s komentárom
Možnosť 1
Možnosť 2
Možnosť 3

Polia

Typ otázky: Otázky s definovanou odpoveďou Áno/Nie/Neviem
  Áno Neviem Nie bez odpovede alebo nechcem odpovedať
Otázka 1
Áno
Neviem
Nie
bez odpovede alebo nechcem odpovedať
Otázka 2
Áno
Neviem
Nie
bez odpovede alebo nechcem odpovedať
Otázka 3
Áno
Neviem
Nie
bez odpovede alebo nechcem odpovedať
Typ otázky: Otázky s dvoma škálami
  Škála A   Škála B   bez odpovede alebo nechcem odpovedať
Otázka A
Otázka B
Otázka C
Typ otázky: Otázky s obodovaním 1 - 10 bodov
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 bez odpovede alebo nechcem odpovedať
Otázka A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
NA
Otázka B
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
NA
Otázka C
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
NA
Typ otázky: Otázky s obodovaním 1 - 5 bodov
  1 2 3 4 5 bez odpovede alebo nechcem odpovedať
Otázka 1
1
2
3
4
5
NA
Otázka 2
1
2
3
4
5
NA
Otázka 3
1
2
3
4
5
NA
Typ otázky: Otázky s textovou odpoveďou
  Otázka A Otázka B Otázka C
Otázka 1
Otázka 2
Otázka 3
Typ otázky: Otázky s číselnou hodnotou z rozbaľovacieho poľa
 Je možné definovať aj minimum, maximum a krok. Štandardne sú hodnoty od 0 do 10.
Typ otázky: Otázky so škálou (Nárast / Bez zmeny / Pokles)
  Zvýšenie Rovnaké Zníženie bez odpovede alebo nechcem odpovedať
Oblasť 1
Zvýšenie
Rovnaké
Zníženie
bez odpovede alebo nechcem odpovedať
Oblasť 2
Zvýšenie
Rovnaké
Zníženie
bez odpovede alebo nechcem odpovedať
Oblasť 3
Zvýšenie
Rovnaké
Zníženie
bez odpovede alebo nechcem odpovedať
Typ otázky: Pole
  Možnosť 1 Možnosť 2 Možnosť 3 Možnosť 4 bez odpovede alebo nechcem odpovedať
Element A
Možnosť 1
Možnosť 2
Možnosť 3
Možnosť 4
bez odpovede alebo nechcem odpovedať
Element B
Možnosť 1
Možnosť 2
Možnosť 3
Možnosť 4
bez odpovede alebo nechcem odpovedať
Element C
Možnosť 1
Možnosť 2
Možnosť 3
Možnosť 4
bez odpovede alebo nechcem odpovedať
Element D
Možnosť 1
Možnosť 2
Možnosť 3
Možnosť 4
bez odpovede alebo nechcem odpovedať
Typ otázky: Pole podľa stĺpcov
  Možnosť A Možnosť B Možnosť C
Výber 1
Výber 2
Výber 3
Výber 4
bez odpovede alebo nechcem odpovedať
V nižšie uvedenom programovacom jazyku mám záujem o oblasti
  syntax funkcie cykly triedy
JavaScript
syntax
funkcie
cykly
triedy
PHP
syntax
funkcie
cykly
triedy
C++
syntax
funkcie
cykly
triedy
Java
syntax
funkcie
cykly
triedy
Pascal
syntax
funkcie
cykly
triedy