Počítačové zručnosti pre prácu v IS ŠP


Dotazník pre absolventov vzdelávacej aktivity.

Vážení účastníci kurzu,

prosíme Vás o vyplnenie výstupného dotazníka, ktorý nám pomôže pri vyhodnocovaní efektívnosti kurzu zameraného na prácu IS ŠP.

Dotazník obsahuje 6 otázok.

Základné informácie o frekventantovi

Meno a priezvisko

 (nepovinný údaj)
Typ organizácie
Názov organizácie

Priebeh školenia

Vyberte mesto, v ktorom sa školenia zúčastňujete.
Ohodnoťte, prosím, 
  nízka podpriemerná priemerná nadpriemerná vysoká bez odpovede alebo nechcem odpovedať
Na akej odbornej úrovni boli informácie prezentované lektorom?
nízka
podpriemerná
priemerná
nadpriemerná
vysoká
bez odpovede alebo nechcem odpovedať
Na akej úrovni bol prístup lektora v priebehu kurzu?
nízka
podpriemerná
priemerná
nadpriemerná
vysoká
bez odpovede alebo nechcem odpovedať
Aká je podľa Vás celková úroveň školiacich materiálov?
nízka
podpriemerná
priemerná
nadpriemerná
vysoká
bez odpovede alebo nechcem odpovedať
Na akej úrovni bolo organizačné zabezpečenie kurzu?
nízka
podpriemerná
priemerná
nadpriemerná
vysoká
bez odpovede alebo nechcem odpovedať
Aký je prínos kurzu pre Vašu prácu?
nízka
podpriemerná
priemerná
nadpriemerná
vysoká
bez odpovede alebo nechcem odpovedať
Ohodnoťte prosím, do akej miery splnil kurz Vaše očakávania.
nízka
podpriemerná
priemerná
nadpriemerná
vysoká
bez odpovede alebo nechcem odpovedať
Ohodnoťte prosím, kurz ako celok.
nízka
podpriemerná
priemerná
nadpriemerná
vysoká
bez odpovede alebo nechcem odpovedať
Uveďte, prosím, Vaše návrhy na zlepšenie a pripomienky ku kurzu.