Dotazníky, ankety a prieskumy

Tieto dotazníky sú dostupné:
Prosím, kontaktujte RNDr. Radoslav Kalakay (radoslav.kalakay@upjs.sk) pre ďalšiu pomoc.

LimeSurvey Survey Software
The Online Survey Tool - Free & Open Source