Dotazníky, ankety a prieskumy

Tieto dotazníky sú dostupné:
Prosím, kontaktujte RNDr. Radoslav Kalakay (radoslav.kalakay@upjs.sk) pre ďalšiu pomoc.

© 2016 CCVaPP
LimeSurvey Survey Software