Žiadosť o vykonanie druhej atestácie pedagogického zamestnanca


Termíny pre aktuálnu aktivitu


Termín Miesto Voľné miesta Cieľová skupina
od: 01.07.2017 (00:00)
do: 31.12.2017 (23:59)
Košice
(Virtuálna učebňa 1, UPJŠ v Košiciach)
48 učitelia ZŠ a SŠ s prvou atestáciou - prihlášku je potrebné vyplniť do 30.06.2017. Ak žiadosť o vykonanie atestácie bude prijatá, uchádzačovi bude oznámený termín vykonania atestačnej skúšky vrátane obhajoby atestačnej práce najneskôr do šiestich mesiacov od termínu podania žiadosti, t. j. do 31.12.2017 v zmysle Pokynov k vykonaniu prvej a druhej atestácie.

prebieha

od: 01.01.2018 (00:00)
do: 30.06.2018 (23:59)
Košice
(Virtuálna učebňa 1, UPJŠ v Košiciach)
46 učitelia ZŠ a SŠ s prvou atestáciou - prihlášku je potrebné vyplniť do 31.12.2017. Ak žiadosť o vykonanie atestácie bude prijatá, uchádzačovi bude oznámený termín vykonania atestačnej skúšky vrátane obhajoby atestačnej práce najneskôr do šiestich mesiacov od termínu podania žiadosti, t. j. do 30.06.2018 v zmysle Pokynov k vykonaniu prvej a druhej atestácie.
Prihlásiť sa