Žiadosť o vykonanie druhej atestácie pedagogického zamestnanca


Termíny pre aktuálnu aktivitu


Termín Miesto Voľné miesta Cieľová skupina
od: 01.07.2018 (00:00)
do: 31.12.2018 (23:59)
(Virtuálna učebňa) 46 učitelia ZŠ a SŠ s prvou atestáciou - prihlášku je potrebné vyplniť do 30.06.2018. Ak žiadosť o vykonanie atestácie bude prijatá, uchádzačovi bude oznámený termín vykonania atestačnej skúšky vrátane obhajoby atestačnej práce najneskôr do šiestich mesiacov od termínu podania žiadosti, t. j. do 31.12.2018 v zmysle Pokynov k vykonaniu prvej a druhej atestácie.

prebieha