Univerzita bez hraníc

logo

Projekt detskej univerzity je určený žiakom ukončeného 5. a 6. ročníka základných škôl. Tradične sa doňho zapájajú detské domovy, ktorých deti každoročne prejavujú veľký záujem o účasť na podujatí. Univerzita bez hraníc je realizovaná ako denný tábor so zaujímavým programom, ktorý pre mladých nadšencov zabezpečujú fakulty a univerzitné pracoviská.
Registrácia účastníkov Univerzity bez hraníc začína v pondelok 8.7.2019. Každý z nich dostane vlastné skriptá, index, tričko a šiltovku, ktoré je povinný so sebou nosiť počas celého trvania detskej univerzity. Podujatie končí v piatok 12.7.2019 slávnostnou promóciou za prítomnosti akademických funkcionárov univerzity, rodičov a príbuzných. Deťom zabezpečujeme celodenné stravovanie (desiata, obed, olovrant), pitný režim, úrazové poistenie, dozor.

Poplatok vo výške 50 € je potrebné uhradiť najneskôr do 3.6.2019 bankovým prevodom (platobné informácie sú zaslané po odoslaní prihlášky). Platobné informácie sú zaslané aj elektronicky po prihlásení sa, preto vo vlastnom záujme skontrolujte svoju adresu elektronickej pošty (e-mail).

Ďalšie informácie | Podrobný návod ako sa prihlásiť


Termíny pre aktuálnu aktivitu


Online prihlasovanie na Univerzitu bez hraníc začína vo štvrtok 18. mája 2018 o 9:00 hod.