Univerzita bez hraníc


Projekt Univerzita bez hraníc je realizovaný ako denný detský tábor. Začína v pondelok 9. júla 2018. Každý z účastníkov Univerzity bez hraníc dostane pri zápise skriptá, index, tričko a šiltovku, ktoré nosia počas celého trvania podujatia. Deťom zabezpečíme celodenné stravovanie (desiata, obed, olovrant), pitný režim, poistenie, dozor. Podujatie končí v piatok 13. júla 2018 slávnostnou promóciou detských absolventov za prítomnosti rodičov a príbuzných. Počas piatich dní (9.-13.7.2018) malým nadšencom priblížime vysokoškolský život na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach formou interaktívnych prednášok vysokoškolských pedagógov piatich fakúlt UPJŠ a univerzitných pracovísk. Program bude doplnený o praktické ukážky a experimenty, prehliadky priestorov univerzity a ďalšie prekvapenia. Témy budú prispôsobené veku a záujmom detských účastníkov.
Poplatok vo výške 50 € je potrebné uhradiť najneskôr do 8.6.2018 bankovým prevodom. Platobné informácie sú zaslané aj elektronicky po prihlásení sa, preto vo vlastnom záujme skontrolujte svoju adresu elektronickej pošty (e-mail).

Ďalšie informácie

Podrobný návod ako sa prihlásiť


Termíny pre aktuálnu aktivitu


Termín Miesto Voľné miesta Cieľová skupina
od: 09.07.2018 (08:00)
do: 13.07.2018 (16:00)
Košice - Staré Mesto
(HA, UPJŠ v Košiciach)
2 Žiaci 5. - 6. ročníka základnej školy a prímy osemročných gymnázií
Prihlásiť sa