Účtovníctvo


Aktuálne aktivity


Názov aktivity Aktívne aktivity
Metodika systému riadenia verejných financií
Anotácia:

Kontakt: Mgr. Ivana Rigasová, uctovnictvo@upjs.sk, +421552341289
Žiadne termíny
Metodika systému riadenia verejných financií - modul DCOM
Anotácia:
Obsah školenia:
 1. Čistenie dát, Kontrola nastavení daní a poplatkov
 2. Tuhý komunálny odpad (TKO)
 3. Daň z nehnuteľností
 4. Zostavy, Nedoplatky, Platby
 5. Elektronická komunikácia voči štátnym inštitúciam/občanom
Postup pre prihlásenie sa nájdete v časti Ako sa prihlásiť?

Kontakt: Mgr. Ivana Rigasová, uctovnictvo@upjs.sk, +421552341289
Žiadne termíny
Práca s CKS (IS JÚŠ)
Anotácia:

Kontakt: Mgr. Ivana Rigasová, uctovnictvo@upjs.sk, +421552341289
Žiadne termíny
Registrácia na elektronické vzdelávanie IS IOM
Anotácia:
Vzdelávanie určené pre prevádzkovateľov IS IOM. Obsah vzdelávania:
 • Načo slúži IOM - Integrované obslužné miesto, Povinnosti IOM
 • Osvedčovacia doložka pri konverzii, Základné atribúty bezpečnosti IS IOM
 • Overenie totožnosti žiadateľa, Doručenie výstupu, Povinnosti zamestnancov IOM, Spracovanie osobných údajov
 • Opatrenia, incidenty, hrozby, ohrozenia a bezpečnostné opatrenia, Interný a externý portál IOM
 • Služby: Výpis z Registra trestov a Odpis z Registra trestov na právne účely, Výpis z Listu vlastníctva na právne účely, Výpis z Obchodného registra na právne účely
 • Procesy, Asistovaná služba podania, Asistovaná služba získania výstupu zo spracovania podania

 • Kontakt: Mgr. Ivana Rigasová, uctovnictvo@upjs.sk, +421552341289
Zobraziť termíny (2)
Účtovníctvo štátu a samosprávy podľa princípov Medzinárodných účtovných štandardov pre verejnú správu
Anotácia:

Kontakt: Mgr. Ivana Rigasová, uctovnictvo@upjs.sk, +421552341289
Žiadne termíny