Účtovníctvo


Aktuálne aktivity


Názov aktivity Aktívne aktivity
Metodika systému riadenia verejných financií

Anotácia:Kontakt: Mgr. Ivana Rigasová, uctovnictvo@upjs.sk, +421552341289

Žiadne termíny
Metodika systému riadenia verejných financií - modul DCOM

Anotácia:

Všeobecné Informácie o IS DCOM, ePodateľňa a proces podania, Práca s modulmi DaP, Platby, Kontrola synchronizácie, Čistenie dát, úprava číselníkov, prenos a spracovanie priznaní, Proces vyrubovania daní(poplatkov) a evidencie platieb, Zmenové priznanie DzN mimo ePodateľnu, Výrub TKO mimo ePodateľňu, Ostatné poplatky a modul Platby, Kontrola výkazov, generovanie výziev na zaplatenie, Pokuty, Exekúcie.

Kontakt: Mgr. Ivana Rigasová, uctovnictvo@upjs.sk, +421552341289

Žiadne termíny
Práca s CKS (IS JÚŠ)

Anotácia:Kontakt: Mgr. Ivana Rigasová, uctovnictvo@upjs.sk, +421552341289

Zobraziť termíny (8)
Registrácia na elektronické vzdelávanie IS IOM

Anotácia:

Vzdelávanie určené pre prevádzkovateľov IS IOM. Obsah vzdelávania: Načo slúži IOM - Integrované obslužné miesto, Povinnosti IOM, Osvedčovacia doložka pri konverzii, Základné atribúty bezpečnosti IS IOM, Overenie totožnosti žiadateľa, Doručenie výstupu, Povinnosti zamestnancov IOM, Spracovanie osobných údajov, Opatrenia, incidenty, hrozby, ohrozenia a bezpečnostné opatrenia, Interný a externý portál IOM, Služby: Výpis z Registra trestov a Odpis z Registra trestov na právne účely, Výpis z Listu vlastníctva na právne účely, Výpis z Obchodného registra na právne účely, Procesy, Asistovaná služba podania, Asistovaná služba získania výstupu zo spracovania podania.

Kontakt: Mgr. Ivana Rigasová, uctovnictvo@upjs.sk, +421552341289

Zobraziť termíny (2)
Účtovníctvo štátu a samosprávy podľa princípov Medzinárodných účtovných štandardov pre verejnú správu

Anotácia:Kontakt: Mgr. Ivana Rigasová, uctovnictvo@upjs.sk, +421552341289

Žiadne termíny