Školstvo


Aktuálne aktivity


Názov aktivity Aktívne aktivity
Mimoškolská činnosť
Anotácia:

Kontakt: Mgr. Ivana Rigasová, vzdelavanie@upjs.sk, +421552341289
- IT tábor
Anotácia:
IT tábor je určený pre žiakov ZŠ, ktorí v školskom roku 2015/16 navštevujú 5. až 9. ročník ZŠ. Náplňou tábora bude programovanie robotov alebo programovanie v Pythone.Počas celého dňa bude pre všetkých zabezpečený pitný režim a kompletné stravovanie - desiata, obed a olovrant.
Kontakt: RNDr. Róbert Hajduk, PhD., robert.hajduk@upjs.sk, +421552341542
Žiadne termíny
Aktualizačné vzdelávacie programy
Anotácia:

Kontakt: Mgr. Ivana Rigasová, vzdelavanie@upjs.sk, +421552341289
- Aktivačné metódy pre prácu s talentovanou mládežou v predmete informatika
Anotácia:

Kontakt: Mgr. Ivana Rigasová, vzdelavanie@upjs.sk, +421552341289
Žiadne termíny
- Aktívna matematika
Anotácia:

Kontakt: Mgr. Ivana Rigasová, vzdelavanie@upjs.sk, +421552341289
Žiadne termíny
- Aktívne bádanie v počítačom podporovanom prírodovednom laboratóriu
Anotácia:

Kontakt: Mgr. Ivana Rigasová, vzdelavanie@upjs.sk, +421552341289
Žiadne termíny
- Aktívne objavovanie v počítačom podporovanom laboratóriu
Anotácia:

Kontakt: Mgr. Ivana Rigasová, vzdelavanie@upjs.sk, +421552341289
Žiadne termíny
- Aktuálne trendy vo vyučovaní informatickej výchovy
Anotácia:

Kontakt: Mgr. Ivana Rigasová, vzdelavanie@upjs.sk, +421552341289
Žiadne termíny
- Fyzikálne vzdelávanie v rámci záujmovej činnosti talentovanej mládeže
Anotácia:

Kontakt: Mgr. Ivana Rigasová, vzdelavanie@upjs.sk, +421552341289
Žiadne termíny
- Moderná didaktická technika v práci učiteľa
Anotácia:

Kontakt: Mgr. Ivana Rigasová, vzdelavanie@upjs.sk, +421552341289
Žiadne termíny
- Okná do modernej fyziky
Anotácia:

Kontakt: Mgr. Ivana Rigasová, vzdelavanie@upjs.sk, +421552341289
Žiadne termíny
- Využitie informačno-komunikačných technológií vo vyučovacom procese
Anotácia:

Kontakt: Mgr. Ivana Rigasová, vzdelavanie@upjs.sk, +421552341289
Žiadne termíny
- Vzdelávací program pre aktivizáciu a skvalitnenie záujmovej činnosti v biológii
Anotácia:

Kontakt: Mgr. Ivana Rigasová, vzdelavanie@upjs.sk, +421552341289
Žiadne termíny
- Príprava pedagogických a odborných zamestnancov základných škôl a školských zariadení na realizáciu programu univerzálnej prevencie užívania návykových látok „Unplugged“
Anotácia:
Program Unplugged je školský preventívny program, ktorý budú realizovať naši vyškolení učitelia medzi žiakmi 7. ročníka.
Kontakt: Ing. Michaela Kačalová, vzdelavanie@upjs.sk, +421552341267
Žiadne termíny
Inovačné vzdelávacie programy
Anotácia:

Kontakt: Mgr. Ivana Rigasová, vzdelavanie@upjs.sk, +421552341289
- Administrácia počítačových sietí a vybraných sieťových služieb
Anotácia:

Kontakt: Mgr. Ivana Rigasová, vzdelavanie@upjs.sk, +421552341289
Žiadne termíny
- Bádateľské aktivity vo fyzikálnom vzdelávaní
Anotácia:

Kontakt: Mgr. Ivana Rigasová, vzdelavanie@upjs.sk, +421552341289
Žiadne termíny
- Fyzika elementárnych častíc v ústave časticovej fyziky CERN
Anotácia:

Kontakt: Mgr. Ivana Rigasová, vzdelavanie@upjs.sk, +421552341289
Žiadne termíny
- Inovatívne metódy výučby biológie a rozvoj kľúčových kompetencií žiakov
Anotácia:

Kontakt: Mgr. Ivana Rigasová, vzdelavanie@upjs.sk, +421552341289
Žiadne termíny
- Inovatívne metódy výučby fyziky a rozvoj kľúčových kompetencií žiakov
Anotácia:

Kontakt: Mgr. Ivana Rigasová, vzdelavanie@upjs.sk, +421552341289
Žiadne termíny
- Inovatívne metódy výučby geografie a rozvoj kľúčových kompetencií žiakov
Anotácia:

Kontakt: Mgr. Ivana Rigasová, vzdelavanie@upjs.sk, +421552341289
Žiadne termíny
- Inovatívne metódy výučby chémie a rozvoj kľúčových kompetencií žiakov
Anotácia:

Kontakt: Mgr. Ivana Rigasová, vzdelavanie@upjs.sk, +421552341289
Žiadne termíny
- Inovatívne metódy výučby informatiky a rozvoj kľúčových kompetencií žiakov
Anotácia:

Kontakt: Mgr. Ivana Rigasová, vzdelavanie@upjs.sk, +421552341289
Žiadne termíny
- Inovatívne metódy výučby matematiky a rozvoj kľúčových kompetencií žiakov
Anotácia:

Kontakt: Mgr. Ivana Rigasová, vzdelavanie@upjs.sk, +421552341289
Žiadne termíny
- Matematické modelovanie vo financiách, ekonómii a priemysle
Anotácia:

Kontakt: Mgr. Ivana Rigasová, vzdelavanie@upjs.sk, +421552341289
Žiadne termíny
Prípravné atestačné vzdelávacie programy
Anotácia:

Kontakt: Mgr. Ivana Rigasová, vzdelavanie@upjs.sk, +421552341289
- Prípravné atestačné vzdelávanie k vykonaniu prvej atestácie
Anotácia:

Kontakt: Mgr. Ivana Rigasová, vzdelavanie@upjs.sk, +421552341289
Žiadne termíny
- Prípravné atestačné vzdelávanie k vykonaniu druhej atestácie
Anotácia:

Kontakt: Mgr. Ivana Rigasová, vzdelavanie@upjs.sk, +421552341289
Žiadne termíny
Atestácie pedagogických zamestnancov
Anotácia:

Kontakt: Mgr. Ivana Rigasová, vzdelavanie@upjs.sk, +421552341289
- Žiadosť o vykonanie prvej atestácie pedagogického zamestnanca
Anotácia:

Kontakt: Mgr. Ivana Rigasová, vzdelavanie@upjs.sk, +421552341289
Žiadne termíny
- Žiadosť o vykonanie druhej atestácie pedagogického zamestnanca
Anotácia:

Kontakt: Mgr. Ivana Rigasová, vzdelavanie@upjs.sk, +421552341289
Žiadne termíny