Psychologické poradenstvo - PhDr. Martina Chylová, PhD.


Psychologické poradenstvo je zamerané na študijné a osobné problémy študentov. Konkrétne ide o: otázky učenia – ťažkosti so sústredením, optimalizácia učenia, tréma a i., zvládanie záťaže a krízových situácií, problémy vo vzťahoch (v školskej skupine, rodine, v partnerstve, či vo vzťahu k sebe samému). Poradcovia zabezpečujú tiež konzultáciu a usmernenie pri rôznych psychických ťažkostiach: neurotické prejavy, nespavosť, depresie, problémy s príjmom potravy, sexuálne otázky, problémy s užívaním psychoaktívnych látok. Individuálne psychologické poradenstvo v slovenskom jazyku zabezpečujú špecialisti z Katedry psychológie, Katedry pedagogickej psychológie a psychológie zdravia Filozofickej fakulty a z I. psychiatrickej kliniky UPJŠ LF a UNLP.


Termíny pre aktuálnu aktivitu


Termín Miesto Voľné miesta Cieľová skupina
od: 24.08.2018 (09:00)
do: 24.08.2018 (10:00)
Košice - Západ
Tr. SNP 1 (MPSYCH)
0 študent UPJŠ

Termín obsadený

od: 18.09.2018 (14:00)
do: 18.09.2018 (15:00)
Košice - Západ
Tr. SNP 1 (MPSYCH)
1 študenti UPJŠ
Prihlásiť sa