Psychological counseling - Mgr. Viktor Belák


Psychologické poradenstvo je zamerané na študijné a osobné problémy študentov. Konkrétne ide o: otázky učenia – ťažkosti so sústredením, optimalizácia učenia, tréma a i., zvládanie záťaže a krízových situácií, problémy vo vzťahoch (v školskej skupine, rodine, v partnerstve, či vo vzťahu k sebe samému). Poradcovia zabezpečujú tiež konzultáciu a usmernenie pri rôznych psychických ťažkostiach: neurotické prejavy, nespavosť, depresie, problémy s príjmom potravy, sexuálne otázky, problémy s užívaním psychoaktívnych látok. Individuálne psychologické poradenstvo v slovenskom jazyku zabezpečujú špecialisti z Katedry psychológie, Katedry pedagogickej psychológie a psychológie zdravia Filozofickej fakulty a z I. psychiatrickej kliniky UPJŠ LF a UNLP.


Termíny pre aktuálnu aktivitu


Termín Miesto Voľné miesta Cieľová skupina
od: 24.04.2018 (16:30)
do: 24.04.2018 (17:30)
Košice - Staré Mesto
(UNIPOC-303, UPJŠ v Košiciach)
0 študenti UPJŠ

Termín obsadený

od: 24.04.2018 (17:30)
do: 24.04.2018 (18:30)
Košice - Staré Mesto
(UNIPOC-303, UPJŠ v Košiciach)
1 študenti UPJŠ
Prihlásiť sa
od: 26.04.2018 (16:30)
do: 26.04.2018 (17:30)
Košice - Staré Mesto
(UNIPOC-303, UPJŠ v Košiciach)
1 študenti UPJŠ
Prihlásiť sa