Psychological counseling - Mgr. Viktor Belák


Psychologické poradenstvo je zamerané na študijné a osobné problémy študentov. Konkrétne ide o: otázky učenia – ťažkosti so sústredením, optimalizácia učenia, tréma a i., zvládanie záťaže a krízových situácií, problémy vo vzťahoch (v školskej skupine, rodine, v partnerstve, či vo vzťahu k sebe samému). Poradcovia zabezpečujú tiež konzultáciu a usmernenie pri rôznych psychických ťažkostiach: neurotické prejavy, nespavosť, depresie, problémy s príjmom potravy, sexuálne otázky, problémy s užívaním psychoaktívnych látok. Individuálne psychologické poradenstvo v slovenskom jazyku zabezpečujú špecialisti z Katedry psychológie, Katedry pedagogickej psychológie a psychológie zdravia Filozofickej fakulty a z I. psychiatrickej kliniky UPJŠ LF a UNLP.


Termíny pre aktuálnu aktivitu


Termín Miesto Voľné miesta Cieľová skupina
od: 23.10.2018 (16:00)
do: 23.10.2018 (16:50)
Košice - Staré Mesto
Moyzesova 9 (UNIPOC-303)
1 študenti UPJŠ

Prihlasovanie ukončené

od: 23.10.2018 (17:00)
do: 23.10.2018 (17:50)
Košice - Staré Mesto
Moyzesova 9 (UNIPOC-303)
0 študenti UPJŠ

Termín obsadený

od: 25.10.2018 (17:10)
do: 25.10.2018 (18:00)
Košice - Staré Mesto
Moyzesova 9 (UNIPOC-303)
0 študenti UPJŠ

Termín obsadený

od: 26.10.2018 (16:00)
do: 26.10.2018 (16:50)
Košice - Staré Mesto
Moyzesova 9 (UNIPOC-303)
0 študenti UPJŠ

Termín obsadený