Prípravné atestačné vzdelávacie programy


Aktuálne aktivity


Názov aktivity Aktívne aktivity
Prípravné atestačné vzdelávanie k vykonaniu prvej atestácie
Anotácia:

Kontakt: Mgr. Ivana Rigasová, vzdelavanie@upjs.sk, +421552341289
Žiadne termíny
Prípravné atestačné vzdelávanie k vykonaniu druhej atestácie
Anotácia:

Kontakt: Mgr. Ivana Rigasová, vzdelavanie@upjs.sk, +421552341289
Žiadne termíny