Pracovnoprávne minimum starostu


Odborný seminár organizovaný Právnickou fakultou UPJŠ na tému Pracovnoprávne minimum starostu


Termíny pre aktuálnu aktivitu


Momentálne nie sú otvorené žiadne termíny!