Počítačové zručnosti pre prácu v SAP - MM01


Termíny pre aktuálnu aktivitu


Termín Miesto Voľné miesta Cieľová skupina
od: 05.12.2017 (09:00)
do: 06.12.2017 (16:00)
Bratislava - Petržalka
(BA-EU-9A15, UPJŠ v Košiciach)
6 Organizácia: štátne RO, štátne PO; pracovník: obstarávateľ komodít.
Prihlásiť sa