Počítačové zručnosti pre prácu v SAP - CO02-03


Termíny pre aktuálnu aktivitu


Termín Miesto Voľné miesta Cieľová skupina
od: 07.12.2017 (09:00)
do: 07.12.2017 (16:00)
Bratislava - Petržalka
(BA-EU-9A15, UPJŠ v Košiciach)
3 Organizácia: štátne RO, štátne PO; pracovník: manažment, kontrolér, účtovník.
Prihlásiť sa