E-learningové školenie portálu Over Si pre rolu Používateľ


Používateľský portál Overi Si slúži na poskytovanie výpisov z registrov (LV, RPO, ...) prostredníctvom systému IS CSRÚ. Poskytovanie výpisu prebieha na základe žiadostí pre správne konanie, ktoré bude pracovník OVM prijímať od občana/podnikateľa so súhlasom na spracovanie údajov a súhlasom na vyžiadanie daného výpisu za občana/podnikateľa z IS príslušného registra. Súhlas pre vyžiadanie výpisu bude obsahovať aj náležité ďalšie údaje pre poskytnutie daného výpisu.
Žiadateľ - pracovník s rolou Používateľ s plným prístupom má oprávnenie zakladať žiadosti výpisov z registrov (napr. RPO, LV, ...) na základe podnetu občana v rámci pridelenej organizácie a vykonávať zaručenú konverziu z elektronickej do listinnej podoby. Žiadateľ - pracovník s rolou Používateľ s prístupom len na čítanie má oprávnenie len na čítanie založených žiadostí z registrov.


Termíny pre aktuálnu aktivitu


Termín Miesto Voľné miesta Cieľová skupina
od: 01.02.2020 (00:00)
do: 29.02.2020 (23:59)
(Virtuálna učebňa) 89 orgány verejnej moci - rola Používateľ
Prihlásiť sa