Portál Over Si

logo

Používateľský portál Overi Si slúži na poskytovanie výpisov z registrov (LV, RPO) prostredníctvom systému IS CSRÚ. Poskytovanie výpisu prebieha na základe žiadostí pre správne konanie, ktoré bude pracovník OVM prijímať od občana/podnikateľa so súhlasom na spracovanie údajov a súhlasom na vyžiadanie daného výpisu za občana/podnikateľa z IS príslušného registra. Súhlas pre vyžiadanie výpisu bude obsahovať aj náležité ďalšie údaje pre poskytnutie daného výpisu.


Aktuálne aktivity


Názov aktivity Aktívne aktivity
E-learningové školenie portálu Over Si pre rolu Používateľ
Anotácia:
Používateľský portál Overi Si slúži na poskytovanie výpisov z registrov (LV, RPO, ...) prostredníctvom systému IS CSRÚ. Poskytovanie výpisu prebieha na základe žiadostí pre správne konanie, ktoré bude pracovník OVM prijímať od občana/podnikateľa so súhlasom na spracovanie údajov a súhlasom na vyžiadanie daného výpisu za občana/podnikateľa z IS príslušného registra. Súhlas pre vyžiadanie výpisu bude obsahovať aj náležité ďalšie údaje pre poskytnutie daného výpisu.
Žiadateľ - pracovník s rolou Používateľ s plným prístupom má oprávnenie zakladať žiadosti výpisov z registrov (napr. RPO, LV, ...) na základe podnetu občana v rámci pridelenej organizácie a vykonávať zaručenú konverziu z elektronickej do listinnej podoby. Žiadateľ - pracovník s rolou Používateľ s prístupom len na čítanie má oprávnenie len na čítanie založených žiadostí z registrov.
Kontakt: Mgr. Ivana Rigasová, ivana.rigasova@upjs.sk, +421918833588
Zobraziť termíny (1)
Prezenčné školenie portálu Over Si pre rolu Garant
Anotácia:
Používateľský portál Overi Si slúži na poskytovanie výpisov z registrov (LV, RPO) prostredníctvom systému IS CSRÚ. Poskytovanie výpisu prebieha na základe žiadostí pre správne konanie, ktoré bude pracovník OVM prijímať od občana/podnikateľa so súhlasom na spracovanie údajov a súhlasom na vyžiadanie daného výpisu za občana/podnikateľa z IS príslušného registra. Súhlas pre vyžiadanie výpisu bude obsahovať aj náležité ďalšie údaje pre poskytnutie daného výpisu.

Garant – Pracovník s rolou Garant vykonáva správu používateľov v rámci jemu pridelených organizácii (OVM) pre danú oblasť spracovania (napr. RPO, LV) a má oprávnenie zakladať a aktualizovať údaje o používateľoch z danej organizácie. Používateľ s pridelenou rolou Garant pre danú oblasť spracovania (napr. RPO) má možnosť konfigurovať zoznam povolených účelov požiadaviek pre „svoju“ organizáciu.
Kontakt: Mgr. Ivana Rigasová, ivana.rigasova@upjs.sk, +421918833588
Žiadne termíny