Mimoškolská činnosť


Aktuálne aktivity


Názov aktivity Aktívne aktivity
IT tábor

Anotácia:

IT tábor je určený pre žiakov ZŠ, ktorí v školskom roku 2015/16 navštevujú 5. až 9. ročník ZŠ. Náplňou tábora bude programovanie robotov alebo programovanie v Pythone.Počas celého dňa bude pre všetkých zabezpečený pitný režim a kompletné stravovanie - desiata, obed a olovrant.

Kontakt: RNDr. Róbert Hajduk, PhD., robert.hajduk@upjs.sk, +421552341542

Žiadne termíny
Univerzita bez hraníc

Anotácia:

Vo februári roku 2010 bola prijatá v Bruseli Deklarácia EUCU.NET (sieť detských univerzít v Európe), ktorá podporuje vznik projektov detských univerzít, a ktorej myšlienky sa snažíme aplikovať do života aj my realizovaním projektu Univerzita bez hraníc. Oproti projektom podobného charakteru je Univerzita bez hraníc koncepčne zameraná na sprístupnenie sveta vedy a vzdelania deťom pochádzajúcim aj zo sociálne vylúčených vrstiev našej spoločnosti s cieľom podporiť tak rozvoj ich talentu, schopností a zručností.

Kontakt: Mgr. Ivana Rigasová, vzdelavanie@upjs.sk, +421552341289

Žiadne termíny