Mimoškolská činnosť


Aktuálne aktivity


Názov aktivity Aktívne aktivity
IT tábor
Anotácia:
IT tábor je určený pre žiakov ZŠ, ktorí v školskom roku 2015/16 navštevujú 5. až 9. ročník ZŠ. Náplňou tábora bude programovanie robotov alebo programovanie v Pythone.Počas celého dňa bude pre všetkých zabezpečený pitný režim a kompletné stravovanie - desiata, obed a olovrant.
Kontakt: RNDr. Róbert Hajduk, PhD., robert.hajduk@upjs.sk, +421552341542
Žiadne termíny