Kariérové poradenstvo - Mgr. Veronika Zibrinyiová, PhD.


Poradenstvo za účelom podpory študentov v rozpoznávaní a rozvíjaní svojich silných stránok a možnostiach ich uplatnenia v praxi. Individuálne kariérové poradenstvo prebieha formou diskusie zameranej na konkrétne a aktuálne otázky a problémy študentov v oblasti kariéry. Študenti majú v rámci toho možnosť konzultácie životopisu, motivačných listov a iných dokumentov súvisiacich s uchádzaním sa o prácu.


Termíny pre aktuálnu aktivitu


Termín Miesto Voľné miesta Cieľová skupina
od: 16.11.2018 (09:00)
do: 16.11.2018 (09:45)
Košice - Staré Mesto
Moyzesova 9 (UNIPOC-306)
1 študenti UPJŠ
Prihlásiť sa
od: 16.11.2018 (10:00)
do: 16.11.2018 (10:45)
Košice - Staré Mesto
Moyzesova 9 (UNIPOC-306)
1 študenti UPJŠ
Prihlásiť sa
od: 19.11.2018 (10:00)
do: 19.11.2018 (10:45)
Košice - Staré Mesto
Moyzesova 9 (UNIPOC-306)
1 študenti UPJŠ
Prihlásiť sa
od: 20.11.2018 (10:00)
do: 20.11.2018 (10:45)
Košice - Staré Mesto
Moyzesova 9 (UNIPOC-306)
1 študenti UPJŠ
Prihlásiť sa
od: 26.11.2018 (10:00)
do: 26.11.2018 (10:45)
Košice - Staré Mesto
Moyzesova 9 (UNIPOC-306)
1 študenti UPJŠ
Prihlásiť sa