Kariérové poradenstvo - Mgr. Miroslava Köverová, PhD.


Poradenstvo za účelom podpory študentov v rozpoznávaní a rozvíjaní svojich silných stránok a možnostiach ich uplatnenia v praxi. Individuálne kariérové poradenstvo prebieha formou diskusie zameranej na konkrétne a aktuálne otázky a problémy študentov v oblasti kariéry. Študenti majú v rámci toho možnosť konzultácie životopisu, motivačných listov a iných dokumentov súvisiacich s uchádzaním sa o prácu.


Termíny pre aktuálnu aktivitu


Termín Miesto Voľné miesta Cieľová skupina
od: 26.09.2018 (14:00)
do: 26.09.2018 (14:45)
Košice - Staré Mesto
Moyzesova 9 (UNIPOC-303)
1 študenti UPJŠ

Prihlasovanie ukončené

od: 03.10.2018 (14:00)
do: 03.10.2018 (14:45)
Košice - Staré Mesto
Moyzesova 9 (UNIPOC-303)
1 študenti UPJŠ
Prihlásiť sa
od: 10.10.2018 (14:00)
do: 10.10.2018 (14:45)
Košice - Staré Mesto
Moyzesova 9 (UNIPOC-303)
1 študenti UPJŠ
Prihlásiť sa
od: 24.10.2018 (14:00)
do: 24.10.2018 (14:45)
Košice - Staré Mesto
Moyzesova 9 (UNIPOC-303)
1 študenti UPJŠ
Prihlásiť sa