Inovačné vzdelávacie programy


Aktuálne aktivity


Názov aktivity Aktívne aktivity
Administrácia počítačových sietí a vybraných sieťových služieb
Anotácia:

Kontakt: Mgr. Ivana Rigasová, vzdelavanie@upjs.sk, +421552341289
Žiadne termíny
Bádateľské aktivity vo fyzikálnom vzdelávaní
Anotácia:

Kontakt: Mgr. Ivana Rigasová, vzdelavanie@upjs.sk, +421552341289
Žiadne termíny
Fyzika elementárnych častíc v ústave časticovej fyziky CERN
Anotácia:

Kontakt: Mgr. Ivana Rigasová, vzdelavanie@upjs.sk, +421552341289
Žiadne termíny
Inovatívne metódy výučby biológie a rozvoj kľúčových kompetencií žiakov
Anotácia:

Kontakt: Mgr. Ivana Rigasová, vzdelavanie@upjs.sk, +421552341289
Žiadne termíny
Inovatívne metódy výučby fyziky a rozvoj kľúčových kompetencií žiakov
Anotácia:

Kontakt: Mgr. Ivana Rigasová, vzdelavanie@upjs.sk, +421552341289
Žiadne termíny
Inovatívne metódy výučby geografie a rozvoj kľúčových kompetencií žiakov
Anotácia:

Kontakt: Mgr. Ivana Rigasová, vzdelavanie@upjs.sk, +421552341289
Žiadne termíny
Inovatívne metódy výučby chémie a rozvoj kľúčových kompetencií žiakov
Anotácia:

Kontakt: Mgr. Ivana Rigasová, vzdelavanie@upjs.sk, +421552341289
Žiadne termíny
Inovatívne metódy výučby informatiky a rozvoj kľúčových kompetencií žiakov
Anotácia:

Kontakt: Mgr. Ivana Rigasová, vzdelavanie@upjs.sk, +421552341289
Žiadne termíny
Inovatívne metódy výučby matematiky a rozvoj kľúčových kompetencií žiakov
Anotácia:

Kontakt: Mgr. Ivana Rigasová, vzdelavanie@upjs.sk, +421552341289
Žiadne termíny
Matematické modelovanie vo financiách, ekonómii a priemysle
Anotácia:

Kontakt: Mgr. Ivana Rigasová, vzdelavanie@upjs.sk, +421552341289
Žiadne termíny