Medzinárodný certifikát European Communication Certificate


Aktuálne aktivity


Názov aktivity Aktívne aktivity
Testovanie ECo-C

Anotácia:Kontakt: RNDr. Slavka Blichová, eco-c@upjs.sk, +421552341289

Žiadne termíny
Príprava na testy ECo-C

Anotácia:Kontakt: RNDr. Slavka Blichová, eco-c@upjs.sk, +421552341289

Žiadne termíny
Konzultácie k ECo-C - modul Tímová práca

Anotácia:Kontakt: RNDr. Slavka Blichová, eco-c@upjs.sk, +421552341289

Žiadne termíny
Konzultácie k ECo-C - modul Selfmarketing

Anotácia:Kontakt: RNDr. Slavka Blichová, eco-c@upjs.sk, +421552341289

Žiadne termíny
Konzultácie k ECo-C - modul Manažment pri konfliktoch

Anotácia:Kontakt: RNDr. Slavka Blichová, eco-c@upjs.sk, +421552341289

Žiadne termíny
Konzultácie k ECo-C - modul Komunikácia

Anotácia:Kontakt: RNDr. Slavka Blichová, eco-c@upjs.sk, +421552341289

Žiadne termíny
Konzultácie k ECo-C - modul Prípadová štúdia

Anotácia:Kontakt: RNDr. Slavka Blichová, eco-c@upjs.sk, +421552341289

Žiadne termíny