Medzinárodný certifikát European Communication Certificate


Aktuálne aktivity


Názov aktivity Aktívne aktivity
Testovanie ECo-C
Anotácia:

Kontakt: RNDr. Slavka Blichová, eco-c@upjs.sk, +421552341289
Žiadne termíny
Príprava na testy ECo-C
Anotácia:

Kontakt: RNDr. Slavka Blichová, eco-c@upjs.sk, +421552341289
Žiadne termíny
Konzultácie k ECo-C - modul Tímová práca
Anotácia:

Kontakt: RNDr. Slavka Blichová, eco-c@upjs.sk, +421552341289
Žiadne termíny
Konzultácie k ECo-C - modul Selfmarketing
Anotácia:

Kontakt: RNDr. Slavka Blichová, eco-c@upjs.sk, +421552341289
Žiadne termíny
Konzultácie k ECo-C - modul Manažment pri konfliktoch
Anotácia:

Kontakt: RNDr. Slavka Blichová, eco-c@upjs.sk, +421552341289
Žiadne termíny
Konzultácie k ECo-C - modul Komunikácia
Anotácia:

Kontakt: RNDr. Slavka Blichová, eco-c@upjs.sk, +421552341289
Žiadne termíny
Konzultácie k ECo-C - modul Prípadová štúdia
Anotácia:

Kontakt: RNDr. Slavka Blichová, eco-c@upjs.sk, +421552341289
Žiadne termíny