Medzinárodný certifikát European Computer Driving Licence


Aktuálne aktivity


Názov aktivity Aktívne aktivity
Testovanie ECDL
Anotácia:

Kontakt: Mgr. Karol Takáč, ecdl@upjs.sk, +421552341289
Žiadne termíny
Príprava na testy ECDL
Anotácia:

Kontakt: Mgr. Karol Takáč, ecdl@upjs.sk, +421552341289
Žiadne termíny
Príprava na testy ECDL Advanced
Anotácia:

Kontakt: Mgr. Karol Takáč, ecdl@upjs.sk, +421552341289
Žiadne termíny
Konzultácie k ECDL - M2. Základy práce s počítačom
Anotácia:

Kontakt: Mgr. Karol Takáč, ecdl@upjs.sk, +421552341289
Žiadne termíny
Konzultácie k ECDL - M3. Spracovanie textu
Anotácia:

Kontakt: Mgr. Karol Takáč, ecdl@upjs.sk, +421552341289
Žiadne termíny
Konzultácie k ECDL - M4. Tabuľkový kalkulátor
Anotácia:

Kontakt: Mgr. Karol Takáč, ecdl@upjs.sk, +421552341289
Žiadne termíny
Konzultácie k ECDL - M5. Používanie databáz
Anotácia:

Kontakt: Mgr. Karol Takáč, ecdl@upjs.sk, +421552341289
Žiadne termíny
Konzultácie k ECDL - M6. Prezentácia
Anotácia:

Kontakt: Mgr. Karol Takáč, ecdl@upjs.sk, +421552341289
Žiadne termíny
Konzultácie k ECDL - M7. Základy práce online
Anotácia:

Kontakt: Mgr. Karol Takáč, ecdl@upjs.sk, +421552341289
Žiadne termíny
Konzultácie k ECDL - M9. Práca s obrázkami a grafikou
Anotácia:

Kontakt: Mgr. Karol Takáč, ecdl@upjs.sk, +421552341289
Žiadne termíny
Konzultácie k ECDL - M12. Bezpečnosť pri práci s IKT
Anotácia:

Kontakt: Mgr. Karol Takáč, ecdl@upjs.sk, +421552341289
Žiadne termíny
Konzultácie k ECDL Advanced - AM3. Spracovanie textu
Anotácia:

Kontakt: Mgr. Karol Takáč, ecdl@upjs.sk, +421552341289
Žiadne termíny
Konzultácie k ECDL Advanced - AM4. Tabuľkový kalkulátor
Anotácia:

Kontakt: Mgr. Karol Takáč, ecdl@upjs.sk, +421552341289
Žiadne termíny
Konzultácie k ECDL Advanced - AM5. Používanie databáz
Anotácia:

Kontakt: Mgr. Karol Takáč, ecdl@upjs.sk, +421552341289
Žiadne termíny
Konzultácie k ECDL Advanced - AM6. Prezentácia
Anotácia:

Kontakt: Mgr. Karol Takáč, ecdl@upjs.sk, +421552341289
Žiadne termíny