Medzinárodný certifikát European Computer Driving Licence


Aktuálne aktivity


Názov aktivity Aktívne aktivity
Testovanie ECDL
Anotácia:

Kontakt: Mgr. Karol Takáč, ecdl@upjs.sk, +421552341289
Zobraziť termíny (1)
Príprava na testy ECDL
Anotácia:

Kontakt: Mgr. Karol Takáč, ecdl@upjs.sk, +421552341289
Žiadne termíny
Príprava na testy ECDL Advanced
Anotácia:

Kontakt: Mgr. Karol Takáč, ecdl@upjs.sk, +421552341289
Žiadne termíny