Medzinárodný certifikát European Computer Driving Licence


Aktuálne aktivity


Názov aktivity Aktívne aktivity
Testovanie ECDL

Anotácia:Kontakt: Mgr. Karol Takáč, ecdl@upjs.sk, +421552341289

Žiadne termíny
Príprava na testy ECDL

Anotácia:Kontakt: Mgr. Karol Takáč, ecdl@upjs.sk, +421552341289

Žiadne termíny
Príprava na testy ECDL Advanced

Anotácia:Kontakt: Mgr. Karol Takáč, ecdl@upjs.sk, +421552341289

Žiadne termíny
Konzultácie k ECDL - M2. Základy práce s počítačom

Anotácia:Kontakt: Mgr. Karol Takáč, ecdl@upjs.sk, +421552341289

Žiadne termíny
Konzultácie k ECDL - M3. Spracovanie textu

Anotácia:Kontakt: Mgr. Karol Takáč, ecdl@upjs.sk, +421552341289

Žiadne termíny
Konzultácie k ECDL - M4. Tabuľkový kalkulátor

Anotácia:Kontakt: Mgr. Karol Takáč, ecdl@upjs.sk, +421552341289

Žiadne termíny
Konzultácie k ECDL - M5. Používanie databáz

Anotácia:Kontakt: Mgr. Karol Takáč, ecdl@upjs.sk, +421552341289

Žiadne termíny
Konzultácie k ECDL - M6. Prezentácia

Anotácia:Kontakt: Mgr. Karol Takáč, ecdl@upjs.sk, +421552341289

Žiadne termíny
Konzultácie k ECDL - M7. Základy práce online

Anotácia:Kontakt: Mgr. Karol Takáč, ecdl@upjs.sk, +421552341289

Žiadne termíny
Konzultácie k ECDL - M9. Práca s obrázkami a grafikou

Anotácia:Kontakt: Mgr. Karol Takáč, ecdl@upjs.sk, +421552341289

Žiadne termíny
Konzultácie k ECDL - M12. Bezpečnosť pri práci s IKT

Anotácia:Kontakt: Mgr. Karol Takáč, ecdl@upjs.sk, +421552341289

Žiadne termíny
Konzultácie k ECDL Advanced - AM3. Spracovanie textu

Anotácia:Kontakt: Mgr. Karol Takáč, ecdl@upjs.sk, +421552341289

Žiadne termíny
Konzultácie k ECDL Advanced - AM4. Tabuľkový kalkulátor

Anotácia:Kontakt: Mgr. Karol Takáč, ecdl@upjs.sk, +421552341289

Žiadne termíny
Konzultácie k ECDL Advanced - AM5. Používanie databáz

Anotácia:Kontakt: Mgr. Karol Takáč, ecdl@upjs.sk, +421552341289

Žiadne termíny
Konzultácie k ECDL Advanced - AM6. Prezentácia

Anotácia:Kontakt: Mgr. Karol Takáč, ecdl@upjs.sk, +421552341289

Žiadne termíny