Registrácia na elektronické vzdelávanie IS IOM


Vzdelávanie určené pre prevádzkovateľov IS IOM. Obsah vzdelávania:
  • Načo slúži IOM - Integrované obslužné miesto, Povinnosti IOM
  • Osvedčovacia doložka pri konverzii, Základné atribúty bezpečnosti IS IOM
  • Overenie totožnosti žiadateľa, Doručenie výstupu, Povinnosti zamestnancov IOM, Spracovanie osobných údajov
  • Opatrenia, incidenty, hrozby, ohrozenia a bezpečnostné opatrenia, Interný a externý portál IOM
  • Služby: Výpis z Registra trestov a Odpis z Registra trestov na právne účely, Výpis z Listu vlastníctva na právne účely, Výpis z Obchodného registra na právne účely
  • Procesy, Asistovaná služba podania, Asistovaná služba získania výstupu zo spracovania podania

Termíny pre aktuálnu aktivitu


Termín Miesto Voľné miesta Cieľová skupina
od: 01.08.2018 (00:00)
do: 31.08.2018 (23:59)
(Virtuálna učebňa) 98 obec bez matriky, obec s matrikou, štátna rozpočtová organizácia elektronické vzdelávanie = študujete z práce, domu bez nutnosti cestovania na školenie

prebieha

od: 01.09.2018 (00:00)
do: 30.09.2018 (23:59)
(Virtuálna učebňa) 99 obec bez matriky, obec s matrikou, štátna rozpočtová organizácia elektronické vzdelávanie = študujete z práce, domu bez nutnosti cestovania na školenie
Prihlásiť sa