Elektronické vzdelávanie k informačnému systému IOM


Vzdelávanie určené pre prevádzkovateľov IS IOM. Obsah vzdelávania:
- Načo slúži IOM - Integrované obslužné miesto, Povinnosti IOM
- Osvedčovacia doložka pri konverzii, Základné atribúty bezpečnosti IS IOM
- Overenie totožnosti žiadateľa, Doručenie výstupu, Povinnosti zamestnancov IOM, Spracovanie osobných údajov
- Opatrenia, incidenty, hrozby, ohrozenia a bezpečnostné opatrenia, Interný a externý portál IOM
Služby:
- Výpis z Registra trestov a Odpis z Registra trestov na právne účely, Výpis z Listu vlastníctva na právne účely, Výpis z Obchodného registra na právne účely
- Procesy, Asistovaná služba podania, Asistovaná služba získania výstupu zo spracovania podania


Termíny pre aktuálnu aktivitu


Termín Miesto Voľné miesta Cieľová skupina
Od: 01.09.2020 (00:00)
Do: 30.09.2020 (23:59)
(Virtuálna učebňa) 100 obec bez matriky, obec s matrikou, štátna rozpočtová organizácia

prebieha

Od: 01.10.2020 (00:00)
Do: 31.10.2020 (23:59)
(Virtuálna učebňa) 94 obec bez matriky, obec s matrikou, štátna rozpočtová organizácia
Prihlásiť sa