Metodika systému riadenia verejných financií - modul DCOM


Obsah školenia:
  1. Čistenie dát, Kontrola nastavení daní a poplatkov
  2. Tuhý komunálny odpad (TKO)
  3. Daň z nehnuteľností
  4. Zostavy, Nedoplatky, Platby
  5. Elektronická komunikácia voči štátnym inštitúciam/občanom
Postup pre prihlásenie sa nájdete v časti Ako sa prihlásiť?


Termíny pre aktuálnu aktivitu


Momentálne nie sú otvorené žiadne termíny!