Metodika systému riadenia verejných financií - modul DCOM

logo

Obsah školenia:
  • Úvod do IS DCOM (Čo je IS DCOM, IS DCOM ako služba, akú úžitkovú hodnotu projekt prináša, naplnenie legislatívnych povinností),
  • Administratívne moduly (BackOffice): Evidencia osôb (Práca s modulom, Pridanie osôb do lokálnej evidencie, Pridanie osoby z RFO, Konsolidácia osôb, Avíza do RFO, Overenie e-desku pri FO a PO, Pridávanie PO z RPO, Vyhľadávanie org. jednotiek, vyhľadávanie schránok),
  • Denná agenda (Role správcu úloh a referenta obce, pošta na www.slovensko.sk),
  • ePodateľňa a proces podania (Prijatie správy a jej spracovanie (pridelenie reg. čísla, kategorizovanie, založenie spisu s konaním), Odpoveď cez formuláre, Vytvorenie nového podania, Odoslanie viacerým adresátom, E-podateľňa (Spisy, vyhľadávanie v dokumentoch, používateľské roly), Kontrola odoslania, Vyhľadávanie v spisoch, uzatváranie spisov, Vytvorenie všeobecného podania);
  • Jedenkrát a dosť – prezentačná forma (Vytvorenie LV, Čiastočný výpis, Kópia katastrálnej mapy, Výpis z RT, Zaručená konverzia)
Postup pre prihlásenie sa nájdete v časti Ako sa prihlásiť?


Termíny pre aktuálnu aktivitu


Momentálne nie sú otvorené žiadne termíny!