Metodika systému riadenia verejných financií - modul DCOM


Obsah školenia:
  • Úvod do IS DCOM (Čo je IS DCOM, IS DCOM ako služba, akú úžitkovú hodnotu projekt prináša, naplnenie legislatívnych povinností),
  • Administratívne moduly (BackOffice): Evidencia osôb (Práca s modulom, Pridanie osôb do lokálnej evidencie, Pridanie osoby z RFO, Konsolidácia osôb, Avíza do RFO, Overenie e-desku pri FO a PO, Pridávanie PO z RPO, Vyhľadávanie org. jednotiek, vyhľadávanie schránok),
  • Denná agenda (Role správcu úloh a referenta obce, pošta na www.slovensko.sk),
  • ePodateľňa a proces podania (Prijatie správy a jej spracovanie (pridelenie reg. čísla, kategorizovanie, založenie spisu s konaním), Odpoveď cez formuláre, Vytvorenie nového podania, Odoslanie viacerým adresátom, E-podateľňa (Spisy, vyhľadávanie v dokumentoch, používateľské roly), Kontrola odoslania, Vyhľadávanie v spisoch, uzatváranie spisov, Vytvorenie všeobecného podania);
  • Jedenkrát a dosť – prezentačná forma (Vytvorenie LV, Čiastočný výpis, Kópia katastrálnej mapy, Výpis z RT, Zaručená konverzia)
Postup pre prihlásenie sa nájdete v časti Ako sa prihlásiť?


Termíny pre aktuálnu aktivitu


Termín Miesto Voľné miesta Cieľová skupina
od: 19.09.2019 (09:00)
do: 19.09.2019 (14:00)
Prešov
Ul. 17.novembra 15 (103)
8 Noví starostovia obcí. Aktuálny obsah: Úvod do IS DCOM, Administratívne moduly (Evidencia osôb, Denná agenda, ePodateľna a proces podania), Jedenkrát a dosť.

Prihlasovanie ukončené

od: 23.09.2019 (09:00)
do: 23.09.2019 (14:00)
Košice - Staré Mesto
Šrobárova 2 (R2)
0 Noví starostovia obcí. Aktuálny obsah: Úvod do IS DCOM, Administratívne moduly (Evidencia osôb, Denná agenda, ePodateľna a proces podania), Jedenkrát a dosť.

Termín obsadený

od: 24.09.2019 (09:00)
do: 24.09.2019 (14:00)
Banská Bystrica
Cesta na Amfiteáter 1 (519)
8 Noví starostovia obcí. Aktuálny obsah: Úvod do IS DCOM, Administratívne moduly (Evidencia osôb, Denná agenda, ePodateľna a proces podania), Jedenkrát a dosť.
Prihlásiť sa
od: 25.09.2019 (09:00)
do: 25.09.2019 (14:00)
Banská Bystrica
Cesta na Amfiteáter 1 (519)
14 Noví starostovia obcí. Aktuálny obsah: Úvod do IS DCOM, Administratívne moduly (Evidencia osôb, Denná agenda, ePodateľna a proces podania), Jedenkrát a dosť.
Prihlásiť sa
od: 26.09.2019 (09:00)
do: 26.09.2019 (14:00)
Prešov
Ul. 17.novembra 15 (103)
10 Noví starostovia obcí. Aktuálny obsah: Úvod do IS DCOM, Administratívne moduly (Evidencia osôb, Denná agenda, ePodateľna a proces podania), Jedenkrát a dosť.
Prihlásiť sa