Metodika systému riadenia verejných financií - modul DCOM


Termíny pre aktuálnu aktivitu


Termín Miesto Voľné miesta Cieľová skupina
21.08.2017 (08:30)
22.08.2017 (16:00)
Banská Bystrica
(UMB-BB/519, UPJŠ v Košiciach)
6 NEPRIHLASUJTE sa individuálne - obce zapojené do DCOM, ktoré oslovil dispečing DCOM - NEPRIHLASUJTE sa individuálne

prebieha

21.08.2017 (08:30)
22.08.2017 (15:30)
Nitra
(SOS-NR/U5, UPJŠ v Košiciach)
1 NEPRIHLASUJTE sa individuálne - obce zapojené do DCOM, ktoré oslovil dispečing DCOM - NEPRIHLASUJTE sa individuálne

prebieha

21.08.2017 (08:30)
22.08.2017 (16:00)
Prešov
(PU-PO/103, UPJŠ v Košiciach)
0 NEPRIHLASUJTE sa individuálne - obce zapojené do DCOM, ktoré oslovil dispečing DCOM - NEPRIHLASUJTE sa individuálne

prebieha

23.08.2017 (08:30)
24.08.2017 (15:30)
Nitra
(SOS-NR/U5, UPJŠ v Košiciach)
0 NEPRIHLASUJTE sa individuálne - obce zapojené do DCOM, ktoré oslovil dispečing DCOM - NEPRIHLASUJTE sa individuálne

Termín obsadený

04.09.2017 (08:30)
05.09.2017 (16:00)
Banská Bystrica
(UMB-BB/519, UPJŠ v Košiciach)
17 NEPRIHLASUJTE sa individuálne - obce zapojené do DCOM, ktoré oslovil dispečing DCOM - NEPRIHLASUJTE sa individuálne
Prihlásiť sa
04.09.2017 (08:30)
05.09.2017 (15:30)
Nitra
(SOS-NR/U5, UPJŠ v Košiciach)
17 NEPRIHLASUJTE sa individuálne - obce zapojené do DCOM, ktoré oslovil dispečing DCOM - NEPRIHLASUJTE sa individuálne
Prihlásiť sa
07.09.2017 (08:30)
08.09.2017 (16:00)
Trenčín
(TRUNI-TN/A301, UPJŠ v Košiciach)
11 NEPRIHLASUJTE sa individuálne - obce zapojené do DCOM, ktoré oslovil dispečing DCOM - NEPRIHLASUJTE sa individuálne
Prihlásiť sa
11.09.2017 (08:30)
12.09.2017 (16:00)
Banská Bystrica
(UMB-BB/519, UPJŠ v Košiciach)
19 NEPRIHLASUJTE sa individuálne - obce zapojené do DCOM, ktoré oslovil dispečing DCOM - NEPRIHLASUJTE sa individuálne
Prihlásiť sa
11.09.2017 (08:30)
12.09.2017 (15:30)
Nitra
(SOS-NR/U5, UPJŠ v Košiciach)
17 NEPRIHLASUJTE sa individuálne - obce zapojené do DCOM, ktoré oslovil dispečing DCOM - NEPRIHLASUJTE sa individuálne
Prihlásiť sa
13.09.2017 (08:30)
14.09.2017 (16:00)
Trenčín
(TRUNI-TN/A301, UPJŠ v Košiciach)
12 NEPRIHLASUJTE sa individuálne - obce zapojené do DCOM, ktoré oslovil dispečing DCOM - NEPRIHLASUJTE sa individuálne
Prihlásiť sa
18.09.2017 (08:30)
19.09.2017 (15:30)
Nitra
(SOS-NR/U5, UPJŠ v Košiciach)
15 NEPRIHLASUJTE sa individuálne - obce zapojené do DCOM, ktoré oslovil dispečing DCOM - NEPRIHLASUJTE sa individuálne
Prihlásiť sa
25.09.2017 (08:30)
26.09.2017 (15:30)
Nitra
(SOS-NR/U5, UPJŠ v Košiciach)
17 NEPRIHLASUJTE sa individuálne - obce zapojené do DCOM, ktoré oslovil dispečing DCOM - NEPRIHLASUJTE sa individuálne
Prihlásiť sa