Metodika systému riadenia verejných financií - modul DCOM


Obsah školenia:
  1. Čistenie dát, Kontrola nastavení daní a poplatkov
  2. Tuhý komunálny odpad (TKO)
  3. Daň z nehnuteľností
  4. Zostavy, Nedoplatky, Platby
  5. Elektronická komunikácia voči štátnym inštitúciam/občanom
Postup pre prihlásenie sa nájdete v časti Ako sa prihlásiť?


Termíny pre aktuálnu aktivitu


Termín Miesto Voľné miesta Cieľová skupina
od: 23.04.2018 (08:30)
do: 23.04.2018 (16:00)
Banská Bystrica
(519, UPJŠ v Košiciach)
8 Obce - používatelia Informačného systému DCOM, ktorí majú v kompetencii agendu daní a poplatkov. Prihlásiť sa môže jedna osoba za obec.

Prihlasovanie ukončené

od: 25.04.2018 (08:30)
do: 25.04.2018 (16:00)
Trenčín
(A301, UPJŠ v Košiciach)
5 Obce - používatelia Informačného systému DCOM, ktorí majú v kompetencii agendu daní a poplatkov. Prihlásiť sa môže jedna osoba za obec.
Prihlásiť sa
od: 26.04.2018 (08:30)
do: 26.04.2018 (16:00)
Košice - Staré Mesto
(R2, UPJŠ v Košiciach)
1 Obce - používatelia Informačného systému DCOM, ktorí majú v kompetencii agendu daní a poplatkov. Prihlásiť sa môže jedna osoba za obec.
Prihlásiť sa
od: 02.05.2018 (08:30)
do: 02.05.2018 (16:00)
Trenčín
(A301, UPJŠ v Košiciach)
15 Obce - používatelia Informačného systému DCOM, ktorí majú v kompetencii agendu daní a poplatkov. Prihlásiť sa môže jedna osoba za obec.
Prihlásiť sa
od: 02.05.2018 (08:30)
do: 02.05.2018 (16:00)
Košice - Staré Mesto
(R2, UPJŠ v Košiciach)
17 Obce - používatelia Informačného systému DCOM, ktorí majú v kompetencii agendu daní a poplatkov. Prihlásiť sa môže jedna osoba za obec.
Prihlásiť sa
od: 03.05.2018 (08:30)
do: 03.05.2018 (16:00)
Košice - Staré Mesto
(R2, UPJŠ v Košiciach)
15 Obce - používatelia Informačného systému DCOM, ktorí majú v kompetencii agendu daní a poplatkov. Prihlásiť sa môže jedna osoba za obec.
Prihlásiť sa
od: 03.05.2018 (08:30)
do: 03.05.2018 (16:00)
Trenčín
(A301, UPJŠ v Košiciach)
14 Obce - používatelia Informačného systému DCOM, ktorí majú v kompetencii agendu daní a poplatkov. Prihlásiť sa môže jedna osoba za obec.
Prihlásiť sa
od: 14.05.2018 (08:30)
do: 14.05.2018 (16:00)
Banská Bystrica
(519, UPJŠ v Košiciach)
16 Obce - používatelia Informačného systému DCOM, ktorí majú v kompetencii agendu daní a poplatkov. Prihlásiť sa môže jedna osoba za obec.
Prihlásiť sa
od: 14.05.2018 (08:30)
do: 14.05.2018 (16:00)
Trenčín
(A301, UPJŠ v Košiciach)
14 Obce - používatelia Informačného systému DCOM, ktorí majú v kompetencii agendu daní a poplatkov. Prihlásiť sa môže jedna osoba za obec.
Prihlásiť sa
od: 15.05.2018 (08:30)
do: 15.05.2018 (16:00)
Trenčín
(A301, UPJŠ v Košiciach)
15 Obce - používatelia Informačného systému DCOM, ktorí majú v kompetencii agendu daní a poplatkov. Prihlásiť sa môže jedna osoba za obec.
Prihlásiť sa
od: 15.05.2018 (08:30)
do: 15.05.2018 (16:00)
Banská Bystrica
(519, UPJŠ v Košiciach)
18 Obce - používatelia Informačného systému DCOM, ktorí majú v kompetencii agendu daní a poplatkov. Prihlásiť sa môže jedna osoba za obec.
Prihlásiť sa
od: 16.05.2018 (08:30)
do: 16.05.2018 (16:00)
Trenčín
(A301, UPJŠ v Košiciach)
15 Obce - používatelia Informačného systému DCOM, ktorí majú v kompetencii agendu daní a poplatkov. Prihlásiť sa môže jedna osoba za obec.
Prihlásiť sa
od: 17.05.2018 (08:30)
do: 17.05.2018 (16:00)
Košice - Staré Mesto
(R2, UPJŠ v Košiciach)
15 Obce - používatelia Informačného systému DCOM, ktorí majú v kompetencii agendu daní a poplatkov. Prihlásiť sa môže jedna osoba za obec.
Prihlásiť sa
od: 18.05.2018 (08:30)
do: 18.05.2018 (16:00)
Košice - Staré Mesto
(R2, UPJŠ v Košiciach)
17 Obce - používatelia Informačného systému DCOM, ktorí majú v kompetencii agendu daní a poplatkov. Prihlásiť sa môže jedna osoba za obec.
Prihlásiť sa
od: 21.05.2018 (08:30)
do: 21.05.2018 (16:00)
Banská Bystrica
(519, UPJŠ v Košiciach)
18 Obce - používatelia Informačného systému DCOM, ktorí majú v kompetencii agendu daní a poplatkov. Prihlásiť sa môže jedna osoba za obec.
Prihlásiť sa
od: 22.05.2018 (08:30)
do: 22.05.2018 (16:00)
Banská Bystrica
(519, UPJŠ v Košiciach)
18 Obce - používatelia Informačného systému DCOM, ktorí majú v kompetencii agendu daní a poplatkov. Prihlásiť sa môže jedna osoba za obec.
Prihlásiť sa
od: 31.05.2018 (08:30)
do: 31.05.2018 (16:00)
Košice - Staré Mesto
(R2, UPJŠ v Košiciach)
18 Obce - používatelia Informačného systému DCOM, ktorí majú v kompetencii agendu daní a poplatkov. Prihlásiť sa môže jedna osoba za obec.
Prihlásiť sa
od: 01.06.2018 (08:30)
do: 01.06.2018 (16:00)
Košice - Staré Mesto
(R2, UPJŠ v Košiciach)
18 Obce - používatelia Informačného systému DCOM, ktorí majú v kompetencii agendu daní a poplatkov.
Prihlásiť sa