Atestácie pedagogických zamestnancov


Aktuálne aktivity


Názov aktivity Aktívne aktivity
Žiadosť o vykonanie prvej atestácie pedagogického zamestnanca
Anotácia:

Kontakt: Mgr. Ivana Rigasová, vzdelavanie@upjs.sk, +421552341289
Žiadne termíny
Žiadosť o vykonanie druhej atestácie pedagogického zamestnanca
Anotácia:

Kontakt: Mgr. Ivana Rigasová, vzdelavanie@upjs.sk, +421552341289
Žiadne termíny