Aktualizačné vzdelávacie programy


Aktuálne aktivity


Názov aktivity Aktívne aktivity
Aktivačné metódy pre prácu s talentovanou mládežou v predmete informatika

Anotácia:Kontakt: Mgr. Ivana Rigasová, vzdelavanie@upjs.sk, +421552341289

Žiadne termíny
Aktívna matematika

Anotácia:Kontakt: Mgr. Ivana Rigasová, vzdelavanie@upjs.sk, +421552341289

Žiadne termíny
Aktívne bádanie v počítačom podporovanom prírodovednom laboratóriu

Anotácia:Kontakt: Mgr. Ivana Rigasová, vzdelavanie@upjs.sk, +421552341289

Žiadne termíny
Aktívne objavovanie v počítačom podporovanom laboratóriu

Anotácia:Kontakt: Mgr. Ivana Rigasová, vzdelavanie@upjs.sk, +421552341289

Žiadne termíny
Aktuálne trendy vo vyučovaní informatickej výchovy

Anotácia:Kontakt: Mgr. Ivana Rigasová, vzdelavanie@upjs.sk, +421552341289

Žiadne termíny
Fyzikálne vzdelávanie v rámci záujmovej činnosti talentovanej mládeže

Anotácia:Kontakt: Mgr. Ivana Rigasová, vzdelavanie@upjs.sk, +421552341289

Žiadne termíny
Moderná didaktická technika v práci učiteľa

Anotácia:Kontakt: Mgr. Ivana Rigasová, vzdelavanie@upjs.sk, +421552341289

Žiadne termíny
Okná do modernej fyziky

Anotácia:Kontakt: Mgr. Ivana Rigasová, vzdelavanie@upjs.sk, +421552341289

Žiadne termíny
Využitie informačno-komunikačných technológií vo vyučovacom procese

Anotácia:Kontakt: Mgr. Ivana Rigasová, vzdelavanie@upjs.sk, +421552341289

Žiadne termíny
Vzdelávací program pre aktivizáciu a skvalitnenie záujmovej činnosti v biológii

Anotácia:Kontakt: Mgr. Ivana Rigasová, vzdelavanie@upjs.sk, +421552341289

Žiadne termíny