Aktualizačné vzdelávacie programy


Aktuálne aktivity


Názov aktivity Aktívne aktivity
Aktivačné metódy pre prácu s talentovanou mládežou v predmete informatika
Anotácia:

Kontakt: Mgr. Ivana Rigasová, vzdelavanie@upjs.sk, +421552341289
Žiadne termíny
Aktívna matematika
Anotácia:

Kontakt: Mgr. Ivana Rigasová, vzdelavanie@upjs.sk, +421552341289
Žiadne termíny
Aktívne bádanie v počítačom podporovanom prírodovednom laboratóriu
Anotácia:

Kontakt: Mgr. Ivana Rigasová, vzdelavanie@upjs.sk, +421552341289
Žiadne termíny
Aktívne objavovanie v počítačom podporovanom laboratóriu
Anotácia:

Kontakt: Mgr. Ivana Rigasová, vzdelavanie@upjs.sk, +421552341289
Žiadne termíny
Aktuálne trendy vo vyučovaní informatickej výchovy
Anotácia:

Kontakt: Mgr. Ivana Rigasová, vzdelavanie@upjs.sk, +421552341289
Žiadne termíny
Fyzikálne vzdelávanie v rámci záujmovej činnosti talentovanej mládeže
Anotácia:

Kontakt: Mgr. Ivana Rigasová, vzdelavanie@upjs.sk, +421552341289
Žiadne termíny
Moderná didaktická technika v práci učiteľa
Anotácia:

Kontakt: Mgr. Ivana Rigasová, vzdelavanie@upjs.sk, +421552341289
Žiadne termíny
Okná do modernej fyziky
Anotácia:

Kontakt: Mgr. Ivana Rigasová, vzdelavanie@upjs.sk, +421552341289
Žiadne termíny
Využitie informačno-komunikačných technológií vo vyučovacom procese
Anotácia:

Kontakt: Mgr. Ivana Rigasová, vzdelavanie@upjs.sk, +421552341289
Žiadne termíny
Vzdelávací program pre aktivizáciu a skvalitnenie záujmovej činnosti v biológii
Anotácia:

Kontakt: Mgr. Ivana Rigasová, vzdelavanie@upjs.sk, +421552341289
Žiadne termíny