Registračný portál

Vzdelávacie aktivity, Multimédiá, Podpora projektov, Ďalšie aktivity, Študenti pre študentov

Vzdelávacie aktivity, školenia, semináre a workshopy pre zamestnancov UPJŠ


Vzdelávacie aktivity, školenia, semináre a workshopy pre zamestnancov UPJŠ.
Prihlasovanie sa na aktivitu cez AiS2 konto.
Prehľad všetkých vzdelávacích aktivít (kompletný zoznam).
logo

Názov aktivity Aktívne aktivity
- Zvyšovanie bezpečnostného povedomia v oblasti informačnej bezpečnosti

Zvyšovanie bezpečnostného povedomia v oblasti informačnej bezpečnosti


Anotácia:

Kontakt: RNDr. JUDr. Pavol Sokol PhD., pavol.sokol@upjs.sk, +421552342425
Zobraziť termíny (1)