Registračný portál

Vzdelávacie aktivity, Multimédiá, Podpora projektov, Ďalšie aktivity, Študenti pre študentov

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach


Vzdelávacie aktivity: Aktivity organizované UNIPOC pre študentov: AKTUÁLNE | VŠETKY

Názov aktivity Aktívne aktivity
- Zvyšovanie bezpečnostného povedomia v oblasti informačnej bezpečnosti

Zvyšovanie bezpečnostného povedomia v oblasti informačnej bezpečnosti


Anotácia:

Kontakt: RNDr. JUDr. Pavol Sokol PhD., pavol.sokol@upjs.sk, +421552342425
Zobraziť termíny (1)