Registračný portál

Vzdelávacie aktivity, Multimédiá, Podpora projektov, Ďalšie aktivity, Študenti pre študentov

Vzdelávacie aktivity, školenia, semináre a workshopy pre zamestnancov UPJŠ


Vzdelávacie aktivity, školenia, semináre a workshopy pre zamestnancov UPJŠ.
Prihlasovanie sa na aktivitu cez AiS2 konto.
Prehľad všetkých vzdelávacích aktivít (kompletný zoznam).
logo

Názov aktivity Aktívne aktivity
Vybrané nástroje MS Office 2016

Vybrané nástroje MS Office 2016


Anotácia:

Kontakt: RNDr. Radoslav Kalakay, radoslav.kalakay@upjs.sk, +421552341284
Žiadne termíny
Nástroje Microsoft Office 365

Nástroje Microsoft Office 365


Anotácia:

Kontakt: RNDr. Radoslav Kalakay, radoslav.kalakay@upjs.sk, +421552341284
Žiadne termíny
Microsoft Teams

Microsoft Teams


Anotácia:

Kontakt: RNDr. Radoslav Kalakay, radoslav.kalakay@upjs.sk, +421552341284
Žiadne termíny
Tvorba elektronických kurzov v prostredí LMS.UPJS.SK

Tvorba elektronických kurzov v prostredí LMS.UPJS.SK


Anotácia:

Kontakt: RNDr. Radoslav Kalakay, oiv@upjs.sk, +421552341289
Žiadne termíny
Práca učiteľa v prostredí Perusall

Práca učiteľa v prostredí Perusall


Anotácia:

Kontakt: RNDr. Radoslav Kalakay, oiv@upjs.sk, +421552341289
Žiadne termíny
Tvorba a úprava grafického materiálu pomocou programu Canva

Tvorba a úprava grafického materiálu pomocou programu Canva


Anotácia:

Kontakt: RNDr. Radoslav Kalakay, oiv@upjs.sk, +421552341289
Žiadne termíny
Tvorba elektronických dotazníkov na PORTAL.CCVAPP.UPJS.SK

Tvorba elektronických dotazníkov na PORTAL.CCVAPP.UPJS.SK


Anotácia:

Kontakt: RNDr. Radoslav Kalakay, oiv@upjs.sk, +421552341284
Žiadne termíny
Základy práce v prostredí WordPress

Základy práce v prostredí WordPress


Anotácia:

Kontakt: RNDr. Radoslav Kalakay, oiv@upjs.sk, +421552341289
Žiadne termíny
Úvod do informačnej bezpečnosti I.

Úvod do informačnej bezpečnosti I.


Anotácia:
Workshop sa zameriava na základné aspekty informačnej bezpečnosti. V rámci workshopu si povieme o pravidlách čistého stola, sociálnom inžinierstve a jeho spôsoboch, najmä však o phishing-u, spam-e a hoax-e.
Kontakt: RNDr. JUDr. Pavol Sokol, PhD., pavol.sokol@upjs.sk, +421552342425
Žiadne termíny
Úvod do informačnej bezpečnosti II.

Úvod do informačnej bezpečnosti II.


Anotácia:
Workshop sa zameriava na bezpečné prezeranie webových stránok, tvorbu a používanie hesiel, používanie verejných WIFI sietí, vzdialený prístup do počítačovej siete (VPN). V rámci workshopu sa budeme venovať aj bezpečnosti mobilných zariadení, zálohovaniu údajov, škodlivému kódu a ochrane proti nemu.
Kontakt: RNDr. JUDr. Pavol Sokol, PhD., pavol.sokol@upjs.sk, +421552342425
Žiadne termíny
Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov


Anotácia:
Prednáška sa zameriava na základné aspekty ochrany osobných údajov, najmä však na základné pojmy, zásady spracúvania, práva dotknutých osôb. Súčasťou prednášky je analýza prípadových štúdií.
Kontakt: RNDr. JUDr. Pavol Sokol, PhD., pavol.sokol@upjs.sk, +421552342425
Žiadne termíny
Zvyšovanie bezpečnostného povedomia v oblasti informačnej bezpečnosti

Zvyšovanie bezpečnostného povedomia v oblasti informačnej bezpečnosti


Anotácia:

Kontakt: RNDr. JUDr. Pavol Sokol PhD., pavol.sokol@upjs.sk, +421552342425
Zobraziť termíny (1)
Elektronický podpis

Elektronický podpis


Anotácia:

Kontakt: RNDr. JUDr. Pavol Sokol PhD., pavol.sokol@upjs.sk, +421552342425
Žiadne termíny
Multimédiá

Multimédiá


Anotácia:

Kontakt: RNDr. Radoslav Kalakay, oiv@upjs.sk, +421552341284
Žiadne termíny
Úprava fotografií a obrázkov v aplikácii IrfanView

Úprava fotografií a obrázkov v aplikácii IrfanView


Anotácia:
Zameranie: oboznámenie sa so základnými možnosťami aplikácie IrfanView – softvérom na prezeranie, úpravu a tvorbu obrázkov.
Obsah školenia: presun fotografií do počítača, oboznámenie sa so základným prostredím aplikácie IrfanView, otvorenie obrázkov v aplikácii IrfanView, IrfanView ako prehliadač obrázkov, tvorba prezentácií obrázkov v aplikácii IrfanView, IrfanView ako multimediálny prehrávač, IrfanView ako nástroj na úpravu, ale aj na hromadnú úpravu obrázkov, IrfanView ako nástroj na tvorbu obrázkov, Paint dialóg aplikácie IrfanView.
Kontakt: RNDr. Radoslav Kalakay, oiv@upjs.sk, +421552341289
Žiadne termíny
Práca so softvérom na úpravu zvuku – Audacity

Práca so softvérom na úpravu zvuku – Audacity


Anotácia:

Kontakt: RNDr. Radoslav Kalakay, oiv@upjs.sk, +421552341289
Žiadne termíny
Strih videa v OS Windows

Strih videa v OS Windows


Anotácia:

Kontakt: RNDr. Radoslav Kalakay, oiv@upjs.sk, +421552341289
Žiadne termíny
Jednoduchá úprava PDF

Jednoduchá úprava PDF


Anotácia:

Kontakt: RNDr. Radoslav Kalakay, oiv@upjs.sk, +421552341289
Žiadne termíny
IKT vo vzdelávaní

IKT vo vzdelávaní


Anotácia:

Kontakt: RNDr. Radoslav Kalakay, oiv@upjs.sk, +421552341284
Žiadne termíny
Základné aspekty práce s IKT

Základné aspekty práce s IKT


Anotácia:

Kontakt: RNDr. JUDr. Pavol Sokol, PhD., pavol.sokol@upjs.sk, +421552342425
Žiadne termíny
HotPotatoes - tvorba interaktívnych cvičení

HotPotatoes - tvorba interaktívnych cvičení


Anotácia:

Kontakt: RNDr. Radoslav Kalakay, oiv@upjs.sk, +421552341289
Žiadne termíny
Hlasovanie cez web

Hlasovanie cez web


Anotácia:
Zameranie: oboznámenie sa s možnosťami hlasovacieho systému polleverywhere.com/Socrative vďaka ktorému sa dá využívať hlasovací systém cez web.
Obsah školenia: prihlásenie sa do služby PollEverywhere/Socrative, tvorba otázok v systéme, nastavenie zobrazenia otázok, zdieľanie hlasovania, spustenie a spôsob hlasovania za pomoci internetu , vyhodnotenie hlasovania, zber dát.
Kontakt: RNDr. Radoslav Kalakay, oiv@upjs.sk, +421552341289
Žiadne termíny
Školenie pre prácu s vizualizérom Avervision

Školenie pre prácu s vizualizérom Avervision


Anotácia:

Kontakt: RNDr. Radoslav Kalakay, oiv@upjs.sk, +421552341289
Žiadne termíny
Hlasovacie zariadenie InterWrite

Hlasovacie zariadenie InterWrite


Anotácia:

Kontakt: RNDr. Radoslav Kalakay, oiv@upjs.sk, +421552341289
Žiadne termíny
Fotografovanie a digitálna zrkadlovka

Fotografovanie a digitálna zrkadlovka


Anotácia:

Kontakt: RNDr. Radoslav Kalakay, oiv@upjs.sk, +421552341289
Žiadne termíny
Seminár: E-learning na UPJŠ

Seminár: E-learning na UPJŠ


Anotácia:
Seminár k e-vzdelávaniu na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Kontakt: RNDr. Radoslav Kalakay, oiv@upjs.sk, +421552341284
Žiadne termíny
Elektronická registratúra UPJŠ - RDSS

Elektronická registratúra UPJŠ - RDSS


Anotácia:
Školenie zamerané na prácu v elektronickom systéme evidencie pošty: RDSS – register dokumentov a spisová služba, ktoré je určené pre všetkých zamestnancov, ktorí vstupujú do registratúry v súvislosti s evidenciou a vybavovaním záznamov.
Kontakt: Ing. Viera Matejová, registratura@upjs.sk, +421552341170
Žiadne termíny
Akademický životopis

Akademický životopis


Anotácia:
Praktický workshop pre doktorandov, mladých vedeckých pracovníkov a študentov, ktorí sa plánujú uchádzať o doktorandské štúdium. Počas workshopu sa účastníci dozvedia špecifiká písania akademického životopisu a zároveň si pripravia vlastný. Akademický životopis je využiteľný pri uchádzaní sa o rôzne granty, stáže či postdoktorandské pozície na Slovensku, ale aj v zahraničí.
Kontakt: Mgr. Veronika Zibrinyiová, PhD., veronika.zibrinyiova@upjs.sk, +421552341218
Žiadne termíny
RDSS - modul Registratúrne stredisko (vyraďovanie spisov)

RDSS - modul Registratúrne stredisko (vyraďovanie spisov)


Anotácia:
Školenia by sa mali zúčastniť zamestnanci, ktorí majú na fakultách a pracoviskách na starosti vyraďovanie spisov a ktorí by mali byť správcami konkrétneho registratúrneho strediska, alebo príručnej registratúry útvaru. Nie je to školenie pre bežnú prácu v RDSS.
Kontakt: Ing. Viera Matejová, registratura@upjs.sk, +421552341170
Žiadne termíny