Registračný portál

Vzdelávacie aktivity, Multimédiá, Podpora projektov, Ďalšie aktivity, Študenti pre študentovNázov aktivity Aktívne aktivity


Anotácia:

Kontakt: Mgr. Ivana Rigasová, u3v@upjs.sk, +421552341289
-


Anotácia:

Kontakt: Mgr. Ivana Rigasová, u3v@upjs.sk, +421552341289
Zobraziť termíny (1)
-


Anotácia:

Kontakt: Mgr. Ivana Rigasová, u3v@upjs.sk, +421552341289
Zobraziť termíny (1)
-


Anotácia:

Kontakt: Mgr. Ivana Rigasová, u3v@upjs.sk, +421552341289
Zobraziť termíny (1)
-


Anotácia:

Kontakt: Mgr. Ivana Rigasová, u3v@upjs.sk, +421552341289
Zobraziť termíny (1)
-


Anotácia:

Kontakt: Mgr. Ivana Rigasová, u3v@upjs.sk, +421552341289
Zobraziť termíny (1)
-


Anotácia:

Kontakt: Mgr. Ivana Rigasová, u3v@upjs.sk, +421552341289
Zobraziť termíny (2)
-


Anotácia:

Kontakt: Mgr. Ivana Rigasová, u3v@upjs.sk, +421552341289
Zobraziť termíny (1)
-


Anotácia:

Kontakt: Mgr. Ivana Rigasová, u3v@upjs.sk, +421552341289
Zobraziť termíny (1)
-


Anotácia:

Kontakt: Mgr. Ivana Rigasová, u3v@upjs.sk, +421552341289
Zobraziť termíny (1)
-


Anotácia:

Kontakt: Mgr. Ivana Rigasová, u3v@upjs.sk, +421552341289
Zobraziť termíny (1)


Anotácia:

Kontakt: Mgr. Karol Takáč, ecdl@upjs.sk, +421552341289
-


Anotácia:

Kontakt: Mgr. Karol Takáč, ecdl@upjs.sk, +421552341289
Žiadne termíny
-


Anotácia:

Kontakt: Mgr. Karol Takáč, ecdl@upjs.sk, +421552341289
Žiadne termíny
-


Anotácia:

Kontakt: Mgr. Karol Takáč, ecdl@upjs.sk, +421552341289
Žiadne termíny


Anotácia:

Kontakt: RNDr. Slavka Blichová, eco-c@upjs.sk, +421552341289
-


Anotácia:

Kontakt: RNDr. Slavka Blichová, eco-c@upjs.sk, +421552341289
Žiadne termíny
-


Anotácia:

Kontakt: RNDr. Slavka Blichová, eco-c@upjs.sk, +421552341289
Žiadne termíny
-


Anotácia:

Kontakt: RNDr. Slavka Blichová, eco-c@upjs.sk, +421552341289
Žiadne termíny
-


Anotácia:

Kontakt: RNDr. Slavka Blichová, eco-c@upjs.sk, +421552341289
Žiadne termíny
-


Anotácia:

Kontakt: RNDr. Slavka Blichová, eco-c@upjs.sk, +421552341289
Žiadne termíny
-


Anotácia:

Kontakt: RNDr. Slavka Blichová, eco-c@upjs.sk, +421552341289
Žiadne termíny
-


Anotácia:

Kontakt: RNDr. Slavka Blichová, eco-c@upjs.sk, +421552341289
Žiadne termíny


Anotácia:

Kontakt: RNDr. Radoslav Kalakay, oiv@upjs.sk, +421552341289
-


Anotácia:

Kontakt: RNDr. Radoslav Kalakay, radoslav.kalakay@upjs.sk, +421552341284
Žiadne termíny
-


Anotácia:

Kontakt: RNDr. Radoslav Kalakay, radoslav.kalakay@upjs.sk, +421552341284
Žiadne termíny
-


Anotácia:

Kontakt: RNDr. Radoslav Kalakay, radoslav.kalakay@upjs.sk, +421552341284
Žiadne termíny
-


Anotácia:

Kontakt: RNDr. Radoslav Kalakay, radoslav.kalakay@upjs.sk, +421552341284
Žiadne termíny
-


Anotácia:

Kontakt: RNDr. Radoslav Kalakay, radoslav.kalakay@upjs.sk, +421552341284
Žiadne termíny


Anotácia:

Kontakt: doc. JUDr. Regina Hučková PhD., regina.huckova@upjs.sk, +421552344176
Žiadne termíny


Anotácia:

Kontakt: doc. JUDr. Regina Hučková PhD., regina.huckova@upjs.sk, +421552344176
Žiadne termíny


Anotácia:

Kontakt: doc. JUDr. Regina Hučková PhD., regina.huckova@upjs.sk, +421552344176
Žiadne termíny


Anotácia:

Kontakt: JUDr. Diana Treščáková PhD., diana.trescakova@upjs.sk, +421552344137
Žiadne termíny