Registration portal

Educational activities, Multimedia, Project support, Other activities, Students for Students

Pavol Jozef Šafárik University in Košice, SlovakiaActivity name Active activity
Training, Workshops and Seminars for P. J. Šafarik employees

Training, Workshops and Seminars for P. J. Šafarik employees


annotation:
Training, Workshops and Seminars for P. J. Šafarik employees.
Registration for activity via AiS2 account.
Overview of all educational activities (full list).
Contact: RNDr. Radoslav Kalakay, oiv@upjs.sk, +421552341284
- Multimédiá

Multimédiá


annotation:

Contact: RNDr. Radoslav Kalakay, oiv@upjs.sk, +421552341284
No terms
- IKT vo vzdelávaní

IKT vo vzdelávaní


annotation:

Contact: RNDr. Radoslav Kalakay, oiv@upjs.sk, +421552341284
No terms
- Jednoduchá úprava PDF

Jednoduchá úprava PDF


annotation:

Contact: RNDr. Radoslav Kalakay, oiv@upjs.sk, +421552341289
No terms
- Úprava fotografií a obrázkov v aplikácii IrfanView

Úprava fotografií a obrázkov v aplikácii IrfanView


annotation:
Zameranie: oboznámenie sa so základnými možnosťami aplikácie IrfanView – softvérom na prezeranie, úpravu a tvorbu obrázkov.
Obsah školenia: presun fotografií do počítača, oboznámenie sa so základným prostredím aplikácie IrfanView, otvorenie obrázkov v aplikácii IrfanView, IrfanView ako prehliadač obrázkov, tvorba prezentácií obrázkov v aplikácii IrfanView, IrfanView ako multimediálny prehrávač, IrfanView ako nástroj na úpravu, ale aj na hromadnú úpravu obrázkov, IrfanView ako nástroj na tvorbu obrázkov, Paint dialóg aplikácie IrfanView.
Contact: RNDr. Radoslav Kalakay, oiv@upjs.sk, +421552341289
No terms
- Video editing in Windows OS

Video editing in Windows OS


annotation:

Contact: RNDr. Radoslav Kalakay, oiv@upjs.sk, +421552341289
No terms
- Práca so softvérom na úpravu zvuku – Audacity

Práca so softvérom na úpravu zvuku – Audacity


annotation:

Contact: RNDr. Radoslav Kalakay, oiv@upjs.sk, +421552341289
No terms
- Hlasovanie cez web

Hlasovanie cez web


annotation:
Zameranie: oboznámenie sa s možnosťami hlasovacieho systému polleverywhere.com/Socrative vďaka ktorému sa dá využívať hlasovací systém cez web.
Obsah školenia: prihlásenie sa do služby PollEverywhere/Socrative, tvorba otázok v systéme, nastavenie zobrazenia otázok, zdieľanie hlasovania, spustenie a spôsob hlasovania za pomoci internetu , vyhodnotenie hlasovania, zber dát.
Contact: RNDr. Radoslav Kalakay, oiv@upjs.sk, +421552341289
No terms
- HotPotatoes - tvorba interaktívnych cvičení

HotPotatoes - tvorba interaktívnych cvičení


annotation:

Contact: RNDr. Radoslav Kalakay, oiv@upjs.sk, +421552341289
No terms
- Tvorba elektronických kurzov v prostredí LMS.UPJS.SK

Tvorba elektronických kurzov v prostredí LMS.UPJS.SK


annotation:

Contact: RNDr. Radoslav Kalakay, oiv@upjs.sk, +421552341289
No terms
- Teacher's work in the Perusall environment

Teacher's work in the Perusall environment


annotation:

Contact: RNDr. Radoslav Kalakay, oiv@upjs.sk, +421552341289
No terms
- Creating and editing of graphic material using the Canva program

Creating and editing of graphic material using the Canva program


annotation:

Contact: RNDr. Radoslav Kalakay, oiv@upjs.sk, +421552341289
No terms
- Základy práce v prostredí WordPress

Základy práce v prostredí WordPress


annotation:

Contact: RNDr. Radoslav Kalakay, oiv@upjs.sk, +421552341289
No terms
- Hlasovacie zariadenie InterWrite

Hlasovacie zariadenie InterWrite


annotation:

Contact: RNDr. Radoslav Kalakay, oiv@upjs.sk, +421552341289
No terms
- Fotografovanie a digitálna zrkadlovka

Fotografovanie a digitálna zrkadlovka


annotation:

Contact: RNDr. Radoslav Kalakay, oiv@upjs.sk, +421552341289
No terms
- Školenie pre prácu s vizualizérom Avervision

Školenie pre prácu s vizualizérom Avervision


annotation:

Contact: RNDr. Radoslav Kalakay, oiv@upjs.sk, +421552341289
No terms
- Seminár: E-learning na UPJŠ

Seminár: E-learning na UPJŠ


annotation:
Seminár k e-vzdelávaniu na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Contact: RNDr. Radoslav Kalakay, oiv@upjs.sk, +421552341284
No terms
- Elektronická registratúra UPJŠ - RDSS

Elektronická registratúra UPJŠ - RDSS


annotation:
Školenie zamerané na prácu v elektronickom systéme evidencie pošty: RDSS – register dokumentov a spisová služba, ktoré je určené pre všetkých zamestnancov, ktorí vstupujú do registratúry v súvislosti s evidenciou a vybavovaním záznamov.
Contact: Ing. Viera Matejová, registratura@upjs.sk, +421552341170
No terms
- Tvorba elektronických dotazníkov na PORTAL.CCVAPP.UPJS.SK

Tvorba elektronických dotazníkov na PORTAL.CCVAPP.UPJS.SK


annotation:

Contact: RNDr. Radoslav Kalakay, oiv@upjs.sk, +421552341284
No terms
- Nástroje Microsoft Office 365

Nástroje Microsoft Office 365


annotation:

Contact: RNDr. Radoslav Kalakay, radoslav.kalakay@upjs.sk, +421552341284
No terms
- Vybrané nástroje MS Office 2016

Vybrané nástroje MS Office 2016


annotation:

Contact: RNDr. Radoslav Kalakay, radoslav.kalakay@upjs.sk, +421552341284
No terms
- Microsoft Teams

Microsoft Teams


annotation:

Contact: RNDr. Radoslav Kalakay, radoslav.kalakay@upjs.sk, +421552341284
No terms
- Akademický životopis

Akademický životopis


annotation:
Praktický workshop pre doktorandov, mladých vedeckých pracovníkov a študentov, ktorí sa plánujú uchádzať o doktorandské štúdium. Počas workshopu sa účastníci dozvedia špecifiká písania akademického životopisu a zároveň si pripravia vlastný. Akademický životopis je využiteľný pri uchádzaní sa o rôzne granty, stáže či postdoktorandské pozície na Slovensku, ale aj v zahraničí.
Contact: Mgr. Veronika Zibrinyiová, PhD., veronika.zibrinyiova@upjs.sk, +421552341218
No terms
- Základné aspekty práce s IKT

Základné aspekty práce s IKT


annotation:

Contact: RNDr. JUDr. Pavol Sokol, PhD., pavol.sokol@upjs.sk, +421552342425
No terms
- Úvod do informačnej bezpečnosti I.

Úvod do informačnej bezpečnosti I.


annotation:
Workshop sa zameriava na základné aspekty informačnej bezpečnosti. V rámci workshopu si povieme o pravidlách čistého stola, sociálnom inžinierstve a jeho spôsoboch, najmä však o phishing-u, spam-e a hoax-e.
Contact: RNDr. JUDr. Pavol Sokol, PhD., pavol.sokol@upjs.sk, +421552342425
No terms
- Úvod do informačnej bezpečnosti II.

Úvod do informačnej bezpečnosti II.


annotation:
Workshop sa zameriava na bezpečné prezeranie webových stránok, tvorbu a používanie hesiel, používanie verejných WIFI sietí, vzdialený prístup do počítačovej siete (VPN). V rámci workshopu sa budeme venovať aj bezpečnosti mobilných zariadení, zálohovaniu údajov, škodlivému kódu a ochrane proti nemu.
Contact: RNDr. JUDr. Pavol Sokol, PhD., pavol.sokol@upjs.sk, +421552342425
No terms
- Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov


annotation:
Prednáška sa zameriava na základné aspekty ochrany osobných údajov, najmä však na základné pojmy, zásady spracúvania, práva dotknutých osôb. Súčasťou prednášky je analýza prípadových štúdií.
Contact: RNDr. JUDr. Pavol Sokol, PhD., pavol.sokol@upjs.sk, +421552342425
No terms
- RDSS - modul Registratúrne stredisko (vyraďovanie spisov)

RDSS - modul Registratúrne stredisko (vyraďovanie spisov)


annotation:
Školenia by sa mali zúčastniť zamestnanci, ktorí majú na fakultách a pracoviskách na starosti vyraďovanie spisov a ktorí by mali byť správcami konkrétneho registratúrneho strediska, alebo príručnej registratúry útvaru. Nie je to školenie pre bežnú prácu v RDSS.
Contact: Ing. Viera Matejová, registratura@upjs.sk, +421552341170
No terms
- Increasing security awareness in the field of information security

Increasing security awareness in the field of information security


annotation:

Contact: RNDr. JUDr. Pavol Sokol PhD., pavol.sokol@upjs.sk, +421552342425
Show terms (1)
- Elektronický podpis

Elektronický podpis


annotation:

Contact: RNDr. JUDr. Pavol Sokol PhD., pavol.sokol@upjs.sk, +421552342425
No terms
Aktivity pre doktorandov

Aktivity pre doktorandov


annotation:

Contact: RNDr. Radoslav Kalakay, doktorandi@upjs.sk, +421552341284
- Seminár pre doktorandov 1. ročníka a začínajúcich učiteľov na UPJŠ

Seminár pre doktorandov 1. ročníka a začínajúcich učiteľov na UPJŠ


annotation:
Úvodný seminár určený doktorandom 1. ročníka a začínajúcim učiteľom na UPJŠ
Contact: RNDr. Radoslav Kalakay, oiv@upjs.sk, +421552341284
No terms
Educational activities for P. J. Šafarik University students

Educational activities for P. J. Šafarik University students


annotation:
Activities organized for P. J. Šafarik University students.
Complete list of activities for students.
List of activities for students organized by the University Counseling Center
Contact: RNDr. Radoslav Kalakay, oiv@upjs.sk, +421552341284
- SAP pre študentov

SAP pre študentov


annotation:

Contact: Ing. Slávka Šimková, PhD., sapakademia@upjs.sk, +421552341289
No terms
- Inovácia pedagogických praxí na UPJŠ (IPPU)

Inovácia pedagogických praxí na UPJŠ (IPPU)


annotation:
Cieľom projektu je prispieť k skvalitneniu praktickej profesijnej prípravy študentov učiteľských študijných programov na UPJŠ.
Contact: Mgr. Ivana Rigasová, vzdelavanie@upjs.sk, +421552341289
No terms
Projekty

Projekty


annotation:
Podpora pre projekty UPJŠ
Contact: Mgr. Ivana Rigasová, vzdelavanie@upjs.sk, +421552341289
No terms