Registračný portál

Vzdelávacie aktivity, Multimédiá, Podpora projektov, Ďalšie aktivity, Študenti pre študentov

Zvyšovanie bezpečnostného povedomia v oblasti informačnej bezpečnosti


logo

Názov/Cieľová skupina Termín Miesto Voľné miesta