Registračný portál

Vzdelávacie aktivity, Multimédiá, Podpora projektov, Ďalšie aktivity, Študenti pre študentov


logo

Názov aktivity Aktívne aktivity


Anotácia:

Kontakt: Mgr. Veronika Zibrinyiová, PhD., veronika.zibrinyiova@upjs.sk, +421552341218
-


Anotácia:

Kontakt: Mgr. Veronika Zibrinyiová, PhD., veronika.zibrinyiova@upjs.sk, +421552341218
Žiadne termíny
-


Anotácia:

Kontakt: Mgr. Veronika Zibrinyiová, PhD., veronika.zibrinyiova@upjs.sk, +421552341218
Žiadne termíny
-


Anotácia:

Kontakt: Mgr. Veronika Zibrinyiová, PhD., veronika.zibrinyiova@upjs.sk, +421552341218
Žiadne termíny
-


Anotácia:

Kontakt: Mgr. Zuzana Kožárová, PhD., zuzana.kozarova@upjs.sk, +421552341218
Žiadne termíny
-


Anotácia:

Kontakt: Mgr. Zuzana Kožárová, PhD., zuzana.kozarova@upjs.sk, +421552341218
Žiadne termíny
-


Anotácia:

Kontakt: Mgr. Zuzana Kožárová, PhD., zuzana.kozarova@upjs.sk, +421552341218
Žiadne termíny


Anotácia:

Kontakt: Mgr. Veronika Zibrinyiová, PhD., unipoc@upjs.sk, +421552341218
-


Anotácia:

Kontakt: Mgr. Veronika Zibrinyiová, PhD., unipoc@upjs.sk, +421552341218
Žiadne termíny
-


Anotácia:

Kontakt: Mgr. Veronika Zibrinyiová, PhD., unipoc@upjs.sk, +421552341218
Žiadne termíny
-


Anotácia:

Kontakt: Mgr. Veronika Zibrinyiová, PhD., unipoc@upjs.sk, +421552341218
Žiadne termíny


Anotácia:

Kontakt: RNDr. Radoslav Kalakay, vzdelavanie@upjs.sk, +421552341284
-


Anotácia:

Kontakt: Mgr. Veronika Zibrinyiová, PhD., unipoc@upjs.sk, +421 55 234 1218
Žiadne termíny
-


Anotácia:

Kontakt: Mgr. Veronika Zibrinyiová, PhD., unipoc@upjs.sk, +421 55 234 1218
Žiadne termíny
-


Anotácia:

Kontakt: Mgr. Veronika Zibrinyiová, PhD., unipoc@upjs.sk, +421 55 234 1218
Žiadne termíny
-


Anotácia:

Kontakt: Mgr. Veronika Zibrinyiová, PhD., unipoc@upjs.sk, +421 55 234 1218
Žiadne termíny


Anotácia:

Kontakt: Mgr. Veronika Zibrinyiová, PhD., unipoc@upjs.sk, +421552341218
-


Anotácia:

Kontakt: Mgr. Veronika Zibrinyiová, PhD., veronika.zibrinyiova@upjs.sk, +421552341218
Žiadne termíny
-


Anotácia:

Kontakt: Mgr. Zuzana Kožárová, zuzana.kozarova@upjs.sk, +421552341218
Žiadne termíny
-


Anotácia:

Kontakt: Mgr. Veronika Zibrinyiová, PhD., veronika.zibrinyiova@upjs.sk, +421552341218
Žiadne termíny
-


Anotácia:

Kontakt: Mgr. Veronika Zibrinyiová, PhD., veronika.zibrinyiova@upjs.sk, +421552341218
Žiadne termíny
-


Anotácia:

Kontakt: Mgr. Veronika Zibrinyiová, PhD., veronika.zibrinyiova@upjs.sk, +421552341218
Žiadne termíny
-


Anotácia:

Kontakt: Mgr. Veronika Zibrinyiová, PhD., veronika.zibrinyiova@upjs.sk, +421552341218
Žiadne termíny
-


Anotácia:

Kontakt: Mgr. Veronika Zibrinyiová, PhD., veronika.zibrinyiova@upjs.sk, +421552341218
Žiadne termíny
-


Anotácia:

Kontakt: Mgr. Veronika Zibrinyiová, PhD., veronika.zibrinyiova@upjs.sk, +421552341218
Žiadne termíny
-


Anotácia:

Kontakt: Mgr. Zuzana Kožárová, PhD., zuzana.kozarova@upjs.sk, +421552341218
Žiadne termíny
-


Anotácia:

Kontakt: Mgr. Veronika Zibrinyiová, PhD., veronika.zibrinyiova@upjs.sk, +421552341218
Žiadne termíny
-


Anotácia:

Kontakt: Mgr. Zuzana Kožárová, PhD., zuzana.kozarova@upjs.sk, +421552341289
Žiadne termíny
-


Anotácia:

Kontakt: Mgr. Veronika Zibrinyiová, PhD., veronika.zibrinyiova@upjs.sk, +421552341218
Žiadne termíny
-


Anotácia:

Kontakt: Mgr. Veronika Zibrinyiová, PhD., veronika.zibrinyiova@upjs.sk, +421552341218
Žiadne termíny