Registračný portál

Vzdelávacie aktivity, Multimédiá, Podpora projektov, Ďalšie aktivity, Študenti pre študentov

Účtovníctvo


Vzhľadom na ukončenie spolupráce s Ministerstvom financií SR nie sú v súčasnosti realizované žiadne školenia. V prípade zmeny a opätovného spustenia vzdelávania Vás budeme informovať.

logo

Názov aktivity Aktívne aktivity
Metodika systému riadenia verejných financií

Metodika systému riadenia verejných financií


Anotácia:

Kontakt: Mgr. Ivana Rigasová, uctovnictvo@upjs.sk, +421552341289
Žiadne termíny
Metodika systému riadenia verejných financií - modul DCOM

Metodika systému riadenia verejných financií - modul DCOM


Anotácia:
Obsah školenia:
  • Úvod do IS DCOM (Čo je IS DCOM, IS DCOM ako služba, akú úžitkovú hodnotu projekt prináša, naplnenie legislatívnych povinností),
  • Administratívne moduly (BackOffice): Evidencia osôb (Práca s modulom, Pridanie osôb do lokálnej evidencie, Pridanie osoby z RFO, Konsolidácia osôb, Avíza do RFO, Overenie e-desku pri FO a PO, Pridávanie PO z RPO, Vyhľadávanie org. jednotiek, vyhľadávanie schránok),
  • Denná agenda (Role správcu úloh a referenta obce, pošta na www.slovensko.sk),
  • ePodateľňa a proces podania (Prijatie správy a jej spracovanie (pridelenie reg. čísla, kategorizovanie, založenie spisu s konaním), Odpoveď cez formuláre, Vytvorenie nového podania, Odoslanie viacerým adresátom, E-podateľňa (Spisy, vyhľadávanie v dokumentoch, používateľské roly), Kontrola odoslania, Vyhľadávanie v spisoch, uzatváranie spisov, Vytvorenie všeobecného podania);
  • Jedenkrát a dosť – prezentačná forma (Vytvorenie LV, Čiastočný výpis, Kópia katastrálnej mapy, Výpis z RT, Zaručená konverzia)
Postup pre prihlásenie sa nájdete v časti Ako sa prihlásiť?

Kontakt: Mgr. Ivana Rigasová, uctovnictvo@upjs.sk, +421552341289
Žiadne termíny
Elektronické vzdelávanie k informačnému systému IOM

Elektronické vzdelávanie k informačnému systému IOM


Anotácia:
Vzdelávanie určené pre prevádzkovateľov IS IOM. Obsah vzdelávania:
- Načo slúži IOM - Integrované obslužné miesto, Povinnosti IOM
- Osvedčovacia doložka pri konverzii, Základné atribúty bezpečnosti IS IOM
- Overenie totožnosti žiadateľa, Doručenie výstupu, Povinnosti zamestnancov IOM, Spracovanie osobných údajov
- Opatrenia, incidenty, hrozby, ohrozenia a bezpečnostné opatrenia, Interný a externý portál IOM
Služby:
- Výpis z Registra trestov a Odpis z Registra trestov na právne účely, Výpis z Listu vlastníctva na právne účely, Výpis z Obchodného registra na právne účely
- Procesy, Asistovaná služba podania, Asistovaná služba získania výstupu zo spracovania podania
Kontakt: Mgr. Ivana Rigasová, uctovnictvo@upjs.sk, +421552341289
Žiadne termíny
Práca s CKS (IS JÚŠ)

Práca s CKS (IS JÚŠ)


Anotácia:

Kontakt: Mgr. Ivana Rigasová, uctovnictvo@upjs.sk, +421552341289
Žiadne termíny
Účtovníctvo štátu a samosprávy podľa princípov Medzinárodných účtovných štandardov pre verejnú správu

Účtovníctvo štátu a samosprávy podľa princípov Medzinárodných účtovných štandardov pre verejnú správu


Anotácia:

Kontakt: Mgr. Ivana Rigasová, uctovnictvo@upjs.sk, +421552341289
Žiadne termíny