Registračný portál

Vzdelávacie aktivity, Multimédiá, Podpora projektov, Ďalšie aktivity, Študenti pre študentov

Vzdelávacie aktivity pre študentov UPJŠNázov aktivity Aktívne aktivity
SAP pre študentov

SAP pre študentov


Anotácia:

Kontakt: Ing. Slávka Šimková, PhD., sapakademia@upjs.sk, +421552341289
- Základy technológie SAP

Základy technológie SAP


Anotácia:

Kontakt: Ing. Slávka Šimková, PhD., sapakademia@upjs.sk, +421552341289
Žiadne termíny
- Základy systému SAP pre používateľov

Základy systému SAP pre používateľov


Anotácia:

Kontakt: Ing. Slávka Šimková, PhD., sapakademia@upjs.sk, +421552341289
Žiadne termíny
- Aplikácie SAP vo verejnej správe / v podniku

Aplikácie SAP vo verejnej správe / v podniku


Anotácia:

Kontakt: Ing. Slávka Šimková, PhD., sapakademia@upjs.sk, +421552341289
Žiadne termíny
- SAP pre pokročilých používateľov

SAP pre pokročilých používateľov


Anotácia:

Kontakt: Ing. Slávka Šimková, PhD., sapakademia@upjs.sk, +421552341289
Žiadne termíny
- Základy linuxu pre SAP

Základy linuxu pre SAP


Anotácia:

Kontakt: Ing. Slávka Šimková, PhD., sapakademia@upjs.sk, +421552341289
Žiadne termíny
- Administrácia systému SAP

Administrácia systému SAP


Anotácia:

Kontakt: Ing. Slávka Šimková, PhD., sapakademia@upjs.sk, +421552341289
Žiadne termíny
- Administrácia databázy Oracle

Administrácia databázy Oracle


Anotácia:

Kontakt: Ing. Slávka Šimková, PhD., sapakademia@upjs.sk, +421552341289
Žiadne termíny
- Základy ABAP

Základy ABAP


Anotácia:

Kontakt: Ing. Slávka Šimková, PhD., sapakademia@upjs.sk, +421552341289
Žiadne termíny
- Tvorba reportov v ABAP

Tvorba reportov v ABAP


Anotácia:

Kontakt: Ing. Slávka Šimková, PhD., sapakademia@upjs.sk, +421552341289
Žiadne termíny
- ABAP objektové a dialógové programovanie

ABAP objektové a dialógové programovanie


Anotácia:

Kontakt: Ing. Slávka Šimková, PhD., sapakademia@upjs.sk, +421552341289
Žiadne termíny
- Základy SAP pre konzultanta

Základy SAP pre konzultanta


Anotácia:

Kontakt: Ing. Slávka Šimková, PhD., sapakademia@upjs.sk, +421552341289
Žiadne termíny
- Prehľad základných modulov z pohľadu konzultanta

Prehľad základných modulov z pohľadu konzultanta


Anotácia:

Kontakt: Ing. Slávka Šimková, PhD., sapakademia@upjs.sk, +421552341289
Žiadne termíny
- Projektový manažment v SAP ERP

Projektový manažment v SAP ERP


Anotácia:

Kontakt: Ing. Slávka Šimková, PhD., sapakademia@upjs.sk, +421552341289
Žiadne termíny
Inovácia pedagogických praxí na UPJŠ (IPPU)

Inovácia pedagogických praxí na UPJŠ (IPPU)


Anotácia:
Cieľom projektu je prispieť k skvalitneniu praktickej profesijnej prípravy študentov učiteľských študijných programov na UPJŠ.
Kontakt: Mgr. Ivana Rigasová, vzdelavanie@upjs.sk, +421552341289
Žiadne termíny