Registračný portál

Vzdelávacie aktivity, Multimédiá, Podpora projektov, Ďalšie aktivity, Študenti pre študentov


logo

Názov aktivity Aktívne aktivity


Anotácia:

Kontakt: Mgr. Ivana Rigasová, ivana.rigasova@upjs.sk, +421918833588
Žiadne termíny


Anotácia:

Kontakt: Mgr. Ivana Rigasová, ivana.rigasova@upjs.sk, +421918833588
Žiadne termíny