Registračný portál

Vzdelávacie aktivity, Multimédiá, Podpora projektov, Ďalšie aktivity, Študenti pre študentov

Aktivity pre doktorandov


logo

Názov aktivity Aktívne aktivity
Seminár pre doktorandov 1. ročníka a začínajúcich učiteľov na UPJŠ

Seminár pre doktorandov 1. ročníka a začínajúcich učiteľov na UPJŠ


Anotácia:
Úvodný seminár určený doktorandom 1. ročníka a začínajúcim učiteľom na UPJŠ
Kontakt: RNDr. Radoslav Kalakay, oiv@upjs.sk, +421552341284
Žiadne termíny