záujemcom o vzdelávanie ponúkame kurzy, školenia a testovanie podľa medzinárodných štandardov (ECDL a ECo-C) nahrávanie prednášok, spracovanie fotografií, tvorba prezentácií ... podpora konferencií, školení a podujatí rôzneho charakteru ... prípravná a realizačná podpora projektov podľa rôznych grantových schém ... Máte nápad? Potrebujete poradiť? Napíšte nám ... prvý právny on-line portál študentov UPJŠ